Tiedotteet 2018

Urpalanjoen Muurikkalan kalatiestä noussut taimenia (Kaakkois-Suomi)

Urpalanjoen Muurikkalan Myllykosken padon yhteyteen vuonna 2016 rakennetun kalatien kautta nousi viime vuoden seurannassa 14 lohikalaa. Lohikalojen joukossa oli todennäköisesti sekä lohia että taimenia. Nousseiden lohikalojen määrä on todennäköisesti ollut suurempi, koska seurantalaite otettiin pois kesken lohikalojen nousuajan.

Pääosa lohikaloista oli 61-70 senttimetrin pituisia ja suurin kala oli yli 90 senttimetrin pituinen. Lohikalojen lisäksi kalatiestä nousi muiden kalalajien yksilöitä 33 kpl, joista noin puolet oli lahnoja. Kalatiestä on todennäköisesti noussut enemmän kalaa kuin seurannassa on havaittu, koska seurantalaite ei rekisteröi pienimpiä kaloja.

Muurikkalan Myllykosken luonnonmukainen kalatie on rakennettu säännöstelypadon länsireunasta kohti voimalaitoskanavaa. Kalatie on mitoitettu maksimissaan virtaamalle 0,7 m3/s. Kalatiellä on pituutta noin 100 metriä ja pudotusta tällä matkalla on noin 3 metriä. Kalatien myötä kalojen kulku on mahdollista noin seitsemän kilometriä ylävirtaan sijaitsevalle Salajärvenkoskelle asti.

Urpalanjoessa elää alkuperäinen meritaimenkanta. Kanta lisääntyy nykyisin pääasiassa Venäjän puolella. Suomen puolelta on viime vuosina saatu muutamia havaintoja nousutaimenista ja joitakin luonnonkudusta peräisin olevia poikasiakin on koekalastuksissa löydetty. Nousukalojen määrä on kuitenkin hyvin alhainen.

Muurikkalan kalatien lisäksi olisi tärkeää rakentaa kalatiet ylempänä olevien Salajärvenkosken ja Joutsenkosken voimalaitosten yhteyteen. Valtaosa Urpalanjoen Suomen puoleisista poikastuotantoalueista sijaitsee em. patojen yläpuolisilla jokialueilla. Pääosa yläpuolisista koskialueista on kunnostettu vaelluskalojen poikastuotantoa varten Urpalanjokialueen kehittämishankkeessa vuosina 2010 - 2013.

Lisätietoja ja valokuvia:

- Vesistösuunnittelija Markus Tapaninen, p. 0295 029 292
- Kalastusmestari Vesa Vanninen, p. 0295 029 095

 


Päivitetty