Tiedotteet 2018

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat korjataan Naantalissa (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Naantalissa maantien 189 kevyen liikenteen väylällä sijaitsevien Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen siltojen korjaustyöt viikolla 17. Korjaustyöt kestävät loppusyksyyn saakka. Siltojen korjaustyön ajaksi kevyen liikenteen väylän leveyttä joudutaan rajoittamaan. Käytettävissä olevan väylän leveys on 2 metriä. Vuonna 2019 korjataan maantien sillat. Lisäksi Liikennevirasto aloittaa tänä syksynä Kuparivuoren tunnelin korjaustyöt, jotka kestävät kevääseen 2019. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Kevyen liikenteen siltojen korjaustyöt 2018

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat on rakennettu v. 1937 ja niiden kunto on huono. Silloista uusitaan pintarakenteet, liikuntasaumat, laakerit ja kuivatuslaitteet. Betonirakenteiden vauriot korjataan pääasiassa ruiskubetonoimalla ja halkeamat injektoidaan. Sillan kaiteet maalataan uudelleen. Korjaustyöt aloitetaan viikolla 17 työmaan perustamisella. Pintarakenteiden korjaustöiden alkaessa kevyt liikenne joudutaan rajoittamaan sillan toiselle reunalle 2 m levyiselle kaistalle. Väylän leveysrajoitus tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa kevyelle liikenteelle ja tästä syystä työmaan läpi kuljettaessa on noudatettava suurta varovaisuutta. Väylän kapeuden vuoksi on päätetty siirtää mopot ajoradalle pois jalankulku- ja pyörätieltä. Näin voidaan taata paremmin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus. Ajoradalla nopeusrajoitus on 50 km/h. Kevyen liikenteen väylien siltojen korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2018.

Maantiesiltojen korjaustyöt 2019

Naantalinsalmen maantiesillat ovat valmistuneet vuonna 1985 ja niiden pintarakenteet ovat tulleet peruskorjausikään. Korjaustöiden yhteydessä uusitaan siltojen pintarakenteet ja kuivatuslaitteet sekä korjataan betonirakenteiden ja kaiteiden vauriot. Korjaustöiden johdosta kaistaleveyksiä joudutaan rajoittamaan ja ajoittain rajoittamaan liikenne myös yhdelle kaistalle, jolloin liikenteenohjaus hoidetaan käsiohjauksella tai liikennevaloilla. Nämä rajoitukset tulevat aiheuttamaan hyvin merkittävää haittaa tiellä liikkujille.

Sekä kevyen liikenteen siltojen että maantiesiltojen korjausurakan kustannusarvio on noin 2,3 M€. Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

Kuparivuoren tunnelin korjaustyöt

Kuparivuoren tunneli korjataan osittain samaan aikaan kevyen liikenteen siltojen korjaustöiden kanssa. Kuparivuoren tunnelin korjaustöistä vastaa Liikennevirasto. Tunneli suljetaan korjaustyön ajaksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille Uolevi Raaden kadulle ja Kuparivuorentielle. Tunnelin korjaustyö ruuhkauttaa liikennettä ajoittain. Liikennevirasto tiedottaa kuparivuoren tunnelin korjaustyöstä erikseen.

Maantie 189 liikennemäärä on noin 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

LISÄTIETOJA                               

Siltahankkeet

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                       

- Oteran Oy: työpäällikkö Timo Äkräs, p. 0400 128 996 ja työmaapäällikkö Riku Vanhanen, p. 040 573 2813

Kuparivuoren tunneli

- Liikennevirasto, projektipäällikkö Mauri Mäkiaho, p. 029 534 3541

- Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Pietari Kousa, p. 040 147 6715


Päivitetty