Tiedotteet 2019

Työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana (Lappi)

Lapissa oli heinäkuun lopussa 9 965 työtöntä ja työttömien osuus työvoimasta 12,2 %. Työttömiä oli 690 vähemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrä oli yli 330 alempi.

Työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana. Lapissa oli heinäkuussa avoinna TE-toimistoon ilmoitettuja työpaikkoja yhteensä lähes 4 330, mikä on viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyyden paraneminen näkyy positiivisesti myös työllisyysastekehityksessä. Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen keskimääräinen työllisyysaste oli Lapissa 70 %, mikä on yli 5 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2015.  

Työttömyys väheni kaikissa seutukunnissa ja työttömien osuus työvoimasta alitti koko maan keskimääräisen (10,2 %) viidessä Lapin kunnassa. Työttömyyden keskimääräinen kesto on lyhentynyt ja pitkäaikaistyöttömien määrä väheni lähes viidenneksellä.

 

Lapin ELY-keskuksen heinäkuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636

 

Seuraava työllisyyskatsaus (elokuu 2019) julkaistaan 24.9.2019.

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/  polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Päivitetty