Tiedotteet 2019

Työvoiman kysynnän ennakoidaan jatkuvan vilkkaana (Kainuu)

Työtekijöille odotetaan olevan runsaasti kysyntää seuraavien kuukausien aikana useimmilla toimialoilla Kainuussa. Työtä on tarjolla muun muassa kaivoksilla, metalliteollisuudessa, matkailussa, puutuoteteollisuudessa ja puhdistuspalvelualalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vaikka talouskasvu on hidastunut, Kainuussa on toteutumassa hankkeita ja investointeja, joiden myötä työpaikkoja syntyy lisää.

Viime vuosien hyvä talouskehitys on parantanut huomattavasti Kainuun työllisyystilannetta. Uusia avoimia työpaikkoja oli tarjolla 15 % enemmän elokuusta 2018 heinäkuuhun 2019 kuin sitä edeltävällä vastaavalla jaksolla. Lisäksi Kainuun ikärakenne vaikuttaa työvoiman riittävyyteen: työmarkkinoille tulee vuosittain yli 500 nuorta vähemmän kuin sieltä eläköityy. Tilanne jatkuu samankaltaisena vielä useita vuosia eteenpäin.

Kainuun väestökehityksen sekä työvoiman saatavuuden näkökulmasta työperäisen maahanmuuton edistäminen ja ulkomaisen työvoiman saaminen maakuntaan on välttämätöntä. EU- ja ETA-maihin suuntautuvia rekrytointeja tehdään enenevässä määrin EURES-työnvälityspalvelun kautta. Uusitun alueellisen työlupalinjauksen mukaan yhä useampaan työhön voidaan hankkia työvoimaa EU:n ulkopuolelta ilman saatavuusharkintaa, mikä nopeuttaa työluvan saamista.

Kainuun työttömyys on laskenut jo yli neljä vuotta yhdenjaksoisesti ja alenee edelleen seuraavan puolen vuoden aikana. Myös rakenteellinen työttömyys on pienentynyt viimeisen vuoden aikana ja jatkaa alenemistaan seuraavina kuukausina. 

Syksyn 2019 alueelliset kehitysnäkymät on julkaistu 8.10.2019.
Linkki valtakunnalliseen julkaisuun: TEM - Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2019


Lisätietoja Kainuun katsauksen osalta antavat:

työvoima-asiantuntija Atte Laitinen, atte.laitinen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 3886
johtava asiantuntija Anne Ristioja, anne.k.ristioja(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 3582


Päivitetty