Tiedotteet 2018

Työttömyys vähentynyt kaikissa Lapin kunnissa - työttömien määrä alitti 10 000 (Lappi)

Lapissa oli maaliskuun lopussa työttömiä 9 800 ja työttömien osuus työvoimasta 11,9 %. Työttömiä oli 450 vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja yli 2 100 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viimeksi työttömien määrä alitti 10 000 vuoden 2008 marraskuussa.

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Utsjoen 7,0 %:sta Enontekiön 16,9 %:iin. Työttömien osuus työvoimasta alitti 10,0 % Utsjoella, Muoniossa, Kittilässä ja Sodankylässä. Työttömyys laski vuodentakaisesta kaikissa Lapin kunnissa.

Työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä, koulutusasteilla ja ammattiryhmissä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 950 eli yli neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa yli 4 000. Maaliskuussa TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi yli 1 700 työpaikkaa. Eniten ilmoitettiin avoimeksi työpaikkoja palvelu- ja myyntityöntekijöille. Vuodentakaisesta työpaikat lisääntyivät rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui maaliskuun lopussa yli 4 400 lappilaista ja aktivointiaste oli 31 %. Palveluihin osallistuvia oli yli 200 enemmän kuin helmikuussa ja runsas 100 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lapin ELY-keskuksen maaliskuun 2018 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtaja Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (huhtikuu 2018) julkaistaan 23.5.2018

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: http://www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.

 


Päivitetty