Tiedotteet 2018

Työttömyys väheni elokuussa kaikissa Hämeen kunnissa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli elokuun lopussa 17 947 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 501 vähemmän (-12 %) kuin vuosi sitten. Määrä väheni edellisestä kuukaudesta 2 652:lla (-13 %). Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen molemmissa maakunnissa samaan tahtiin; Kanta-Hämeessä 967:llä (-12 %) ja Päijät-Hämeessä 1 534:llä (-12 %). Työttömyys väheni myös kaikissa kunnissa; suhteellisesti eniten Tammelassa (-25 %), Orimattilassa (-22 %), Lopella (-20 %) ja Forssassa (-19 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli elokuun lopussa 6 092, mikä on 1 516 vähemmän (-20 %) kuin vuotta aikaisemmin.  Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 254 eli 1 062 vähemmän (-13 %) kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 190 vähemmän (-8 %) kuin edellisen vuoden elokuussa eli yhteensä 2 351. Työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli elokuun lopussa 456 henkilöä, mikä on 235 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Edellisestä vuodesta lomautettujen määrä väheni 90:llä (-17 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli elokuun lopussa 323, mikä on 104 vähemmän (-24 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä elokuun lopussa 10,3 %, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Hämeen matalimmat työttömyysasteet olivat Lopella (4,8 %) ja Hausjärvellä (5,7 %) ja korkeimmat Lahdessa (13,4 %) ja Heinolassa (12,4 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä elokuussa 14,5 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 25,0 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-25 %), Pohjanmaalla (-23 %), Etelä-Pohjanmaalla (-21 %), Pohjois-Pohjanmaalla (-18 %), Etelä-Savossa (-18 %) ja Satakunnassa (-18 %).

Uusia avoimia työpaikkoja edellisvuotta enemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon elokuun aikana 3 186, mikä on 547 enemmän (21 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, muiden työntekijöiden ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä. Elokuussa täytettiin kaikkiaan lähes 1 400 työpaikkaa, joista 86 prosenttia TE-toimiston hakijalla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa 8 271 henkilöä, mikä on 447 enemmän (6 %) kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Kasvua oli eniten kuntouttavassa työtoiminnassa ja omaehtoisessa opiskelussa olevien määrässä. Vastaavasti työllistettynä olevien määrä väheni eniten.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä elokuun lopussa 26 218. Tämä on 2 054 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui työttömien työnhakijoiden määrän vähentymisestä, sillä palveluissa olevien määrä kasvoi.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty