Tiedotteet 2018

Työttömyys laski heinäkuussakin vuoden takaiseen verrattuna (Keski-Suomi)

Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 16 471 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 053 (-11,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 452 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on tällä 12,9 hetkellä prosenttia.

Heinäkuun nostoja:

  • Työnhakijoiden kokonaismäärä oli heinäkuussa pienempi kuin vuosi sitten.
  • Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä jatkoi laskuaan vuoden takaiseen verrattuna.
  • Heinäkuussa viidessä kunnassa työttömyysprosentti oli alle 10, kärkipaikkaa pitivät Luhanka ja Multia.
  • Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi viime vuoden heinäkuusta.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä laski edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna käytännössä kaikissa ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. ammattiryhmässä (-20,5 %), toiseksi eniten rakennus- korjaus- ja valmistustyöntekijät ammattiryhmässä (-17,3 %) ja kolmanneksi eniten muut työntekijät ammattiryhmässä (-14,5 %).

Palkkatuella työllistettyjä oli heinäkuun lopussa yhteensä 1 891 henkilöä, mikä on 44 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 47 oli valtion, 502 kuntien ja 1 342 yksityisen sektorin töissä. Edellisen vuoden heinäkuusta työllistäminen oli laskenut yksityiselle sektorille -3,5 %. Sen sijaan kuntiin työllistäminen oli kasvanut 0,4 % ja valtiolle 6,8 %.

Kaikista työnhakijoista oli työssä olevia 12 764, joista 10 767 oli yleisillä työmarkkinoilla ja 1 997 työllistettynä. Työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita oli 5 889, joista 1 614 oli työllistymistä edistävissä palveluissa ja 2 668 koulutuksessa.

Keski-Suomen alueen työllisyyskatsaus:

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/keski-suomi.aspx

Lisätietoja:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yksikön päällikkö Marja Pudas, 0295 024 586
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
Johtaja Tuula Säynätmäki, 0295 046 050
Palvelujohtaja Minna Heino, 0295 046 020
Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen, 0295 046 183
Palvelujohtaja Leena Kauhanen, 0295 046 064
s-posti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi


Päivitetty