Tiedotteet 2018

Työttömyys laski edelleen heinäkuussa kaikissa Hämeen kunnissa

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli heinäkuun lopussa 20 599 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 459 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 749:llä (4 %). Vuodentakaiseen verrattuna työttömien määrä väheni Hämeen molemmissa maakunnissa; Kanta-Hämeessä 1 047:llä (-12 %) ja Päijät-Hämeessä 1 412 henkilöllä (-10 %). Työttömyys väheni myös kaikissa kunnissa; suhteellisesti eniten Tammelassa (-23 %), Forssassa (-20 %) ja Hattulassa (-19 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli heinäkuun lopussa 6 395, mikä on 1 490 vähemmän (-19 %) kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 726 eli 943 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 356 vähemmän (-11 %) kuin edellisen vuoden heinäkuussa eli yhteensä 2 912.

Hämeessä oli kokoaikaisesti lomautettuna heinäkuun lopussa 691 henkilöä, mikä on 62 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Edellisestä vuodesta lomautettujen määrä väheni 56:lla (-8 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa lisäksi 337, mikä on 92 vähemmän (-21 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä heinäkuun lopussa 11,8 %, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Hämeen matalin työttömyysaste oli Lopella (6,0 %) ja korkein Lahdessa (15,2 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä heinäkuussa 18,0 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 33,9 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-20 %), Etelä-Pohjanmaalla (-17 %), Pohjois-Pohjanmaalla (-17 %) ja Satakunnassa (-17 %).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon heinäkuun aikana 2 742, mikä on 523 enemmän (24 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, muiden työntekijöiden sekä asiantuntijoiden ammattiryhmissä.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa 7 258 henkilöä, mikä on 331 enemmän (5 %) kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Omaehtoisessa opiskelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä kasvoi edellisvuodesta, mutta muissa TE-palveluissa olevien määrä väheni.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä heinäkuun lopussa 27 857. Tämä on 2 128 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui työttömien työnhakijoiden määrän vähentymisestä, sillä palveluissa olevien määrä kasvoi.


Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             


Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi


Päivitetty