Tiedotteet 2017

Työttömien määrä alitti Lapissa 11 000 (Lappi)

Lapissa oli elokuun lopussa 10 935 työtöntä työnhakijaa. Edellisen kerran työttömien määrä alitti 11 000 lähes viisi vuotta sitten. Työttömiä oli lähes 1 700 (-13,4 %) vähemmän kuin heinäkuussa ja lähes 1 900 (-14,6 %) vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 13,3 % vaihdellen kunnittain Utsjoen 9,8 %:sta Pelkosenniemen 20,6 %:iin. Työttömiä oli Lapin kaikissa kunnissa vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Työvoiman kysyntä lisääntyi edelleen. Elokuussa TE-toimistoon ilmoitettiin Lapissa avoimeksi lähes 2 500 työpaikkaa. Matkailun työvoiman kysyntä näkyi ammateittaisessa työpaikkatarjonnassa.  Eniten elokuussa ilmoitettiin avoimeksi työpaikkoja ammattiryhmissä palvelu- ja myyntityöntekijät (mm. tarjoilijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, oppaat) ja muut työntekijät (mm. siivoojat, avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät).


Lapin ELY-keskuksen elokuun 2017 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636


Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2017) julkaistaan 24.10.2017

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline -palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Päivitetty