Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työttömiä työnhakijoita 90 856, avoimien työpaikkojen määrä laskenut vuotta aiempaan verrattuna (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien 90 856. Vuosi sitten joulukuun lopussa työttömänä oli 78 323 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 12 533 henkilöllä eli 16,0 %. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 27 955, mikä on 7 762 henkilöä  (38,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Joulukuun aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 10 815 uutta avointa työpaikkaa, jotka oli ilmoitettu avoimeksi TE-toimistoon. Kuun lopussa oli avoinna 7 868 työpaikkaa, mikä on 578 paikkaa (6,8 %) vähemmän kuin vuoden 2013 joulukuun lopussa. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (2 681), asiantuntijoiden (1 428) ja erityisasiantuntijoiden (1 220) ammattiryhmissä.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 10 226, joista  2 110 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi edelliseen kuukauteen verrattuna 1 410 henkilöllä. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1 873 henkilöllä (22,4 %).

Lisätietoja:
Jouni Nupponen p. 0295 021 117

Työllisyyskatsaus 12/2014 (pdf 500 kt)


Päivitetty