Tiedotteet 2018

Työttömiä 10 650 - työttömiä 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Lapissa oli kesäkuun lopussa työttömiä 10 650 ja työttömien osuus työvoimasta 13,0 %. Työttömiä oli 835 enemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuun työttömien määrä on ollut viimeksi alempi vuonna 2008.

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Utsjoen 7,0 %:sta Muonion 19,9 %:iin. Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa Lapin kunnissa.  

Pitkäaikaistyöttömiä oli 990 eli lähes 30 % vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyys väheni vahvimmin 45-49-vuotiaiden ikäryhmässä. Työttömien määrä laski kaikissa pääammattiryhmissä. Määrällisesti työttömyys on vähentynyt eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa 3 530, joista 1 615 ilmoitettiin avoimeksi kesäkuun aikana. Eniten kysyntää oli palvelu ja myyntityöntekijöistä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui kesäkuun lopussa 3 550 lappilaista ja aktivointiaste oli 25,0 %. Työllistettynä oli 1 140, joista yli 660 yksityisellä sektorilla, 460 kuntasektorilla ja alle 20 valtiolla.

Lapin ELY-keskuksen kesäkuun 2018 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja:

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

Seuraava työllisyyskatsaus (heinäkuu 2018) julkaistaan tiistaina 21.8.2018

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: http://www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Päivitetty