Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy merkittävästi (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoima Työpaikalla tapahtuu -hanke (ESR) etsii uutta ratkaisua Pohjois-Savon osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen kehittämällä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa kokonaisvaltaisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamallin. 

Mallista tulee ainutlaatuinen koko Suomeen. "Hankkeen tehtävänä on rakentaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteistyömalli, joka synnyttää nykyistä vaikuttavammin ammattitaitoa Pohjois-Savon työelämälle. Malli edistää työllistymistä, yrittäjyyttä ja koulutuksen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että jo vuonna 2017 Savon ammatti- ja aikuisopistossa aloittavien nuorten opiskelijoiden oppimisesta vähintään puolet tapahtuu työpaikoilla", Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Esa Karvinen kiteyttää.

ELY-keskus rahoittaa ajalle 1.4.2015 – 31.12.2017 toteutettavaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta lähes 1,4 miljoonalla eurolla.

Jatkossa puolet oppimisesta tapahtuu työpaikoilla

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden ammattitaitoa kehitetään yritysten tiloissa siten, että saavutettu ammattitaito vastaa nykyistä paremmin työelämän osaamistarpeita ja pelisääntöjä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa koulutuksessa lisääntyy merkittävästi.

"Toimintamalli voidaan rakentaa vain vahvassa yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa", Karvinen painottaa. "Olemme jo hankkeen valmisteluvaiheessa käyneet erinomaista vuoropuhelua alueen työelämäjärjestöjen ja yritysten kanssa. Kaikki osapuolet näkevät tarpeelliseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisen", Karvinen täydentää.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutus edellyttää uudenlaista yhteistyötä alueen työelämän, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijoiden kesken. Kysymyksessä on iso toiminnallinen muutos ammatillisessa koulutuksessa, joka edellyttää myös opettajuudelta uudenlaisia toimintatapoja.

Lisätietoja:

Kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen
Savon koulutuskuntayhtymä
+358 44 785 3003
 esa.karvinen(at)sakky.fi    

Kehityspäällikkö Markku Jokela
Savon koulutuskuntayhtymä
+358 44 7853004
markku.jokela(at)sakky.fi

Rakennerahastoasiantuntija
Tuija Tuomela
ELY-keskus
+358 295 026 698
tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

 


 

 

 

 

                      


Päivitetty