Tiedotteet 2018

Tulvavedenkorkeus nousussa Kiiminkijoella (Pohjois-Pohjanmaa)

Kiiminkijoen virtaama on kasvussa ja jäänlähtö on edessä tulevana viikonloppuna. Jäät voivat liikkuessaan muodostaa patoja ja vedennousun myötä aiheuttaa haittaa ja vaaratilanteita jokivarsilla. Kiiminkijoen vesitulvahuippu saavutetaan vapun jälkeen. Myös Sanginjoen virtaama on kasvamassa nopeasti ja virtaaman ennustetaan nousevan selvästi tavanomaista suuremmaksi vapun tienoilla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus huomauttaa, että kyseisten vesistöjen varrella tieyhteyksiä menee poikki pitkän vappuviikonlopun aikana.

Lakeuden alueella Tyrnävä- ja Temmesjokivarsilla vedenpinnan korkeus on nousussa ja vesitulvahuippu saavutettaneen viikonloppuna. Vesi nousee peltoalueille ja katkoo tieyhteyksiä.

Iijoen vesistössä sulaminen on käynnistymässä ja tulvahuippu ajoittunee toukokuun puoliväliin. Tulevien viikkojen sää vaikuttaa tulvan suuruuteen. Myös Olhavanjoella ja Kuivajoella sulaminen on käynnistynyt ja jääpatoja voi muodostua.

Maakunnan eteläosissa Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen virtaamat pysyvät selvästi tavanomaista pidempään tulvalukemissa. Kalajoen vesistöalueella on satoja hehtaareja peltoa veden alla ja yksistään Siikajokivarressa Mankilan kylässä tulvan peittämänä on arviolta noin 1500 hehtaaria peltoa. Tieyhteyksiä alueella on poikki. Kala- ja Pyhäjoessa jääpatouhka on tältä keväältä ohi ja Siikajoessa sekä Lakeuden alueella jääpatoriski on pienentynyt.

Mahdolliset vesisateet voivat pahentaa tulvatilannetta koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa mökkiläisiä katkeavista tieyhteyksistä tulevan viikon aikana etenkin Kiiminkijoen ja Sanginjoen varsilla.

Vesitilannetta ja ennusteita voi seurata verkossa ymparisto.fi -sivuilla sekä Twitterissä tilillä @POPTulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 430 (kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 434 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 396 3006 (Pyhäjoki, Kalajoki ja eteläisemmät joet)

Vesitalousasiantuntija Juhani Kortelainen, p. 0295 038 354 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet)


Päivitetty