Tiedotteet 2018

Tulvatilanne pahenemassa Kala- ja Pyhäjoessa (Pohjois-Pohjanmaa)

Kalajoen jäät ovat jo pääosin lähteneet liikkeelle ja muodostaneet jääpatoja mm. Alavieskassa, jossa pelastuslaitos on suojannut taloja tulvauhan vuoksi. Myös Pyhäjoessa jäät ovat lähteneet koskipaikoilta, mutta suvannot ovat vielä jäässä. Virtaamat kasvavat viikonlopun aikana, jolloin jäät lähtevät liikkeelle myös suvantopaikoista. Tämä voi aiheuttaa nopeaa vedenpinnan nousua ja sitä kautta vaaratilanteita.

ELY-keskus muistuttaa, että yksityisillä ihmisillä ei ole valtuuksia purkaa jääpatoja. Jääpadon purkutyö voi aiheuttaa suuremmat vahingot padon alapuolisessa vesistössä. Jääpadon purkutyöstä päättää viranomainen, eli ELY-keskus tai pelastuslaitos.

Lapsia tulee varoittaa tulvatilanteen vaaroista ja ohjata heitä pysymään pois tulva-alueiden läheisyydestä.

Vesitilannetta ja ennusteita voi seurata verkossa ymparisto.fi -sivuilla sekä Twitterissä tilillä POPTulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 4896 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)
Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Pyhäjoki, Kalajoki ja eteläisemmät joet)
Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 040 526 0059 (järvien happitilanne ja kalakuolemat)
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 040-766 0574 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)


Päivitetty