Tiedotteet 2018

Tourulassa rampin päässä liikuntasaumalaite vaurioitunut (Keski-Suomi)

Jyväskylässä Tourulan eritasoliittymässä, valtatiellä 4 etelän suuntaan mentäessä rampin päässä, liikuntasaumalaitteen keskimmäinen rauta nousee oikealla kaistalla ylös. Varoitusmerkintä on suoritettu ja korjaustoimenpiteet alkavat.

Maatuen liikuntasaumalaitteen rakenteet ovat vaurioituneet tiistaina. Paikalle on viety varoitusmerkintä ja sulkupaalut. Ensi toimenpiteenä vaurioitunut liikuntasaumalaitteen osa poistetaan sillasta ja sauman aukko täytetään tilapäisrakenteella. Tämä työ tehdään keskiviikkona 23.5.2018 vähäisen liikenteen aikana illalla. Kaista suljetaan liikenteeltä klo 20 – 02 väliseksi ajaksi.

Vaurioituneen rakenteen korjaussuunnittelu on aloitettu. Korjaustoimenpide on niin syvälle sillan rakenteisiin ulottuva ja erikoisrakenteita ja -työvaiheita vaativa, että varsinainen korjaustyö joudutaan siirtämään myöhäiselle kesälle. Kesän ajan sillalla on väliaikainen liikuntasaumarakenne, jonka haitta liikenteelle on vähäinen. Nopeusrajoitus pyritään säilyttämään ennallaan koko ajan.

Tarkka vauriokohta (Google Maps)

Lisätietoja

Yksikön päällikkö, siltainsinööri
Jari Mikkonen
p. 0295 024 703

Keski-Suomen ELY-keskus

 


Päivitetty