Tiedotteet 2018

Toteutuvatko maaseudun kehittämissuunnitelmat (Etelä-Pohjanmaa)

- Länsi-Suomen maaseutusuunnitelmien 2014-2020 arviointityö on käynnistynyt

Maaseutuohjelmasta kehittämiseen tai investointeihin rahoitusta saaneet hankkeiden toteuttajat ja yritykset saavat pian kyselyn sähköpostiinsa ja osa myös haastattelupyynnön. ELY-keskus toivoo aktiivista vastaamista, sillä on vaikutusta rahoituksen suuntaamiseen ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen painopisteet ovat ruokaprovinssin kehittäminen, metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen, yrittäjyyden edistäminen maaseudulla ja alueellisen vetovoiman kasvattaminen. Ohjelmakauden alussa työstettiin laajassa yhteistyössä painopisteille tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Nyt on aika arvioida mihin on edetty.

Arviointi sisältää yleisarvion ohjelmien toteutuksesta ja ELY-keskuskohtaiset arviointiteemat, joiksi alueellamme on valittu alkutuotanto- ja yritysryhmähankkeet. Arvioinnissa on mukana tulevaisuusnäkökulma ohjelmakauden 2021-2027 valmistelua varten. Arviointikysymyksiin haetaan vastauksia mm. hanke- ja yritystukea saaneiden kyselyillä sekä haastattelemalla maaseudun toimijoita.

Arvioinnin toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä TK-Eval. Mukana olevat alueet ovat Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Tuloksia on odotettavissa tammikuussa 2019.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Hanna Mäkimantila, 0295 027 701


Päivitetty