Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tornionjoen lohen kalastus alkaa maanantaina klo 19 - kalastussääntöihin pieniä muutoksia (Lapin ELY-keskus)

Lohen vapakalastus Tornionjoessa käynnistyy kesäkuun 1 päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00. Koska tänä vuonna kesäkuun ensimmäinen päivä on maanantai, kalastus alkaa vasta klo 19.

Vavalla ja vieheellä tai lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Meritaimenkannan suojelemiseksi saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Viime vuosista poiketen varrellisen nostokoukun käyttö on jälleen sallittu kalan nostamisessa vedestä. Suomen ja Ruotsin viranomaiset sopivat asiasta vuosittaisissa neuvotteluissaan.

Lohen kalastus kulteella ja kulkuverkolla on sallittu Tornionjoen rajajokisopimuksessa mainituissa apajapaikoissa juhannusviikon tiistaista torstaihin ja kahtena seuraavana viikonloppuna perjantaista klo 19 sunnuntaihin klo 19. Siian kulkutus ja kulkuverkkokalastus on sallittu 1.8 - 14.9 välisenä aikana. Kulkuverkkokalastuksessa saa käyttää enintään yhtä verkkoa venekuntaa kohden.

Lohen kalastus lipolla on aiemmasta poiketen sallittu 15.6 – 30.6 välisenä aikana rajajokisopimuksessa mainituissa apajapaikoissa. Siian lippoaminen on sallittu 15.6. – 14.9.  Kukkolankoskella siian lippominen voidaan aloittaa poikkeusluvalla jo kesäkuun alusta, koska lippokalastus on alueen matkailun vetovoimatekijä.

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa-alueen lupa. Muilla luvilla lohta ei saa kalastaa. Suomen puolella yhteisluvalla saa kalastaa lohta koko rajajoen alueella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea.

Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Myytävien lupien hinnat ovat ennallaan. Vuorokausiluvan hinta on 15, viikkoluvan 60 ja kausiluvan 120 euroa. Yhden kunnan alueella voi kalastaa 60 euron hintaisella kausiluvalla.

Kalastajien toivotaan noudattavan pyynnissä kohtuullisuutta. Lapin ELY -keskus, rajavartiolaitos ja Ruotsin valvontaviranomaiset valvovat lohenkalastusta koko kalastuskauden ajan.

Lisätietoa kalastussäännöistä löytyy ELY–keskusten internetsivuilta. Tiedot yhteislupaan kuuluvista alueista löytyvät Tornionjoen yhteislupatoimikunnan internet-sivuilta: http://www.yhteislupa.com .

Lisätietoja:

Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen, puhelin 050 390 2719


Päivitetty