Tiedotteet 2018

Tiesuunnitelmat tarkentuvat valtatiellä 9 Lievestuoreen kohdalla (Keski-Suomi)

Tiesuunnitelman laatiminen valtatien 9 parantamiseksi Lievestuoreen kohdalla käynnistyi syksyllä 2017. Tammikuussa 2018 järjestettiin yleisölle avoin esittelytilaisuus. Saatuja palautteita on hyödynnetty suunnitelmaratkaisujen kehittämisessä. Vertailujen pohjalta valtateiden 9 ja 13 eritasoliittymäksi on valittu täysrombinen eritasoliittymä. Suunnitelmaratkaisuja tullaan esittelemään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Laurinkylän koululla (Laurinkyläntie 5) to 27.9.2018 klo 17-19.

Täysrombinen eritasoliittymä tarkoittaa liittymää, jossa rampit sijoittuvat jokaiseen liittymäneljännekseen suorina. Kohteen vaikutusarvioinnissa se on todettu liikenteellisesti parhaaksi ja turvallisimmaksi eritasoliittymäratkaisuksi. Ratkaisussa valtatie 9 pysyy nykyisellä tasolla ja valtatie 13 ylittää valtatien 9 nykyisen liittymän länsipuolelta.

Eritasoliittymästä Lievestuoreelle johtavaa Liepeentietä linjataan nykyisen tien länsipuolelle noin 400 metrin matkalla. Huoltoasemalle johtava uusi ajoyhteys sijoittuu eritasoliittymästä noin 200 metrin päähän Liepeentielle. Eritasoliittymän länsipuolella valtatien 9 alittava Peura-ahon alikulkukäytävä uusitaan.

Myös pienempiä liittymiä ja kevyenliikenteen kulkuyhteyksiä parannetaan sekä matkaketjuja luodaan

Eritasoliittymien yhteyteen suunnitellaan jalankulku- ja pyöräily-yhteydet yhdessä Laukaan kunnan kanssa huomioiden valtatien 9 molemmin puolin kehittyvä maankäyttö. Liittymien yhteyteen suunnitellaan linja-autopysäkit yhteyksineen. Lisäksi valtateiden 9/13 eritasoliittymään suunnitellaan liityntäpysäköintialue, mihin tulee sekä pyörille että autoille paikkoja. Liityntäpysäköintipaikat mahdollistavat sujuvat matkaketjut ja luovat uusia mahdollisuuksia liikkumiseen esimerkiksi työmatkaliikenteessä Lievestuoreen ja Jyväskylän välillä, kun matkustaja voi jättää kulkuneuvonsa parkkiin.

Valtatien 9 ja Hohontien liittymä parannetaan eritasoliittymäksi. Valittu vaihtoehto sai tammikuun yleisötilaisuudessa parhaimmat suositukset. Se on todettu myös liikenteellisesti sopivimmaksi ratkaisuksi. Hohontie alittaa valtatien 9 ja uusi risteyssilta sijoittuu eritasoliittymän länsipuolelle.

Maantien 16735 (Puhakantien) ja valtatien 9 liittymä parannetaan väistötilalliseksi liittymäksi, jossa valtatiellä 9 vasemmalle Puhakantielle kääntyvän ajoneuvon voi ohittaa oikealta.

Suunnitelmaratkaisuja tarkennetaan syksyn aikana muun muassa jalankulun ja pyöräilyväylien sekä kuivatus- ja melusuojausratkaisujen osalta. Lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan maa- metsätalouden kulkuyhteyksien parantamista valtatien 9 ja Kuhnontien liittymäalueella.  

 

Linkki: ELYn hankesivut, joilta löytyy mm. tekstiä selventäviä suunnitelmakarttoja
 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Minna Immonen
p. 0295 024 685
Keski-Suomen ELY-keskus
 
Projektipäällikkö
Martti Kokoi
p. 020 747 6732
Sitowise Oy


Päivitetty