Tiedotteet 2018

Teollisuus- ja matkailuyrityksille tukea kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen ELY-keskukselta (Itä-Suomi)

ELY-keskus avaa teollisuuden ja matkailun yrityksille rahoitushaun 14.3.2018–30.4.2018. ELY-keskus voi myöntää rahoitusta merkittävään kasvuun tähtäävien pk-yritysten kehittämishankkeille. Rahoitettava yritys voi olla käynnistysvaiheessa oleva tai jo toimiva yritys. Kahdelle toimialalle suunnatulla rahoituksen teemahaulla ELY-keskus haluaa vauhdittaa edellä mainittujen toimialojen yritysten kasvua ja uudistumista.

Rahoitusta voi hakea monenlaiseen liiketoiminnan kehittämiseen, mm.:

  • kilpailukykyiset tuotteet tai palveluliiketoiminnan ratkaisut
  • ansaintamalli ja verkostot
  • digitalisointi
  • liiketoimintaosaaminen
  • tekoäly-, virtuaali- tai keinotodellisuusratkaisut
  • kansainvälistyminen
  • tuottavuus-, tuotantomenetelmä- ja tuotantoautomaatioratkaisut
  • matkailualan itäsuomalaisen DMS (destination management service) palvelumalli
  • investoinnit (rakennukset, koneet, aineettomat oikeudet)

Tuettavat kustannukset ja tukiprosentit

Rahoitusta voi saada kehittämiskustannuksiin, joita ovat palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- menot. Kehittämistoimenpiteisiin avustus voi olla enintään 50 % ja aineellisten ja aineettomien menojen avustus voi olla 15-35 % yrityskoosta riippuen.

Rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat kustannuksiltaan vähintään 10.000 euroa ja maksimissaan 7 miljoonaa euroa. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykynsä kehittämiseen.

- ELY-keskus haluaa olla mukana jakamassa yrityksen kehittämisen riskiä ja ennen kaikkea mukana tukemassa itäsuomalaisten yritysten kasvua. ELY-keskuksella on hyvät mahdollisuudet tukea yritysten kasvutavoitteita, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Asiantuntijat valmistelussa tukena

ELY-keskuksen asiantuntijoilta yritys saa neuvoja kehittämishankkeensa valmisteluun. Heiltä saa tietoja kehittämisavustuksen myöntämisen perusteista ja hyväksyttävistä menoista. Yritys saa käsityksen suunnittelemansa kehityshankkeen rahoitusedellytyksistä jo ennen hakemuksen jättämistä.

- Rahoituksen hakemiseen saa neuvoja Mikkelissä, Joensuussa ja Kuopiossa toimivilta yritysasiantuntijoiltamme.  Heihin kannattaa ottaa yhteyttä ennen oman hakemuksen jättämistä, innostaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Linkki:
Tarkemmat tiedot rahoitushausta (www.rakennerahastot.fi/ita-suomen-teemahaku)

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty