Tiedotteet 2019

Teillä siirrytään talvirajoituksiin kuluvalla viikolla (Itä-Suomi)

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoituksien vaihto on ajoitettu tapahtuvaksi koko maassa tiistaista 29.10. alkaen. Talvinopeusrajoitukset ovat käytössä koko maassa viikonloppuun mennessä. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 274 km:n matkalle: Etelä-Savoon 67 km, Pohjois-Savoon 101 km ja Pohjois-Karjalaan 106 km. Näistä noin 109 km on korkealuokkaisia teitä, joissa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu välikaistalla tai keskikaiteella.

Muilla ympärivuotiseksi jäävillä 100 km/h -talvinopeusosuuksilla tiet ovat kohtuullisen leveitä ja niillä on hyvät näkemät. Liikennemäärät näillä osuuksilla ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja päällysteen kunto on hyvä.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus 80 km/h.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan eräillä mutkaisilla, kapeilla tai huonokuntoisilla teillä talveksi 70 km:iin/h.

Tiejaksot, joilla on talvella 100 km/h -nopeusrajoitus

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
Valtatie 9 välillä Niittylahti - Repokallio
Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
Valtatie 6 välillä Valtimo - Maanselkä
Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu
Valtatie 23 Alakylän, Kypäräjärven ja Sarkamäki-Mustinsalo kohdilla, keskikaiteelliset ohituskaistat
Kantatie 72 välillä Hiirola - Lamminmäki
Kantatie 73 välillä Jamali - Kohtavaaran risteys 
Kantatie 88 välillä Salahmi - Nissilä

Vaurioituneiden ja uraisten päällysteiden vuoksi rajoituksia lasketaan

Talvikaudeksi nopeusrajoitusta alennetaan päällysteen kunnon heikentymisen vuoksi Kiuruvedellä, maanteillä 5613 ja 7693, molemmissa noin viiden kilometrin matkalla. Rajoitus alenee 70 km:iin/h.

Vesannon Ahvenisella maantien 551 rajoitusta alennetaan 60 km:iin/h vajaan kuuden kilometrin matkalla.

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä on usein syytä käyttää merkeillä osoitettua alhaisempaa ajonopeutta. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeänajan rajoitusten ansiosta tutkimuksen mukaan säästyy 8 ihmistä liikennekuolemalta ja 36 ihmistä jää loukkaantumatta liikenteessä vuosittain. Sen lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty