Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan torstaista alkaen (Kaakkois-Suomi)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään torstaina 27.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu. Nopeusrajoitusten vaihto tehdään samanaikaisesti koko maassa ja ne ovat maanteillä viimeistään perjantain 28.10. aikana.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia liikenneonnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden lisäksi myös ympäristönäkökohdat puoltavat talvinopeusrajoitusten käyttöä: liikennemelu ja liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ajonopeuksien lasku säästää myös teiden päällysteitä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Talviajaksi nopeusrajoituksia lasketaan pääteillä yleisesti siten, että 100 km/h osuuksille vaihdetaan 80 km/h talvinopeusrajoitukset. Moottoriteillä suurin sallittu ajonopeus tippuu 120 km/h:sta nopeuteen 100 km/h. Muilla valtateillä sallitaan 100 km/h vain perustelluissa tapauksissa (esim. leveäkaistatie tai keskikaiteellinen nelikaistatie).

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 100 km/h nopeusrajoitus alenee noin 284 tiekilometrillä 80 km:iin tunnissa. Talviajaksi jää 155 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia, joista 64 kilometriä on moottoriteillä. Talvikautena 100 km/h -rajoitus on seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 6, Elimäki (16 km)
  • Valtatie 6, Utti–Taavetti (27 km)
  • Valtatie 6, Selkäharju–Muukko, vaihtuva rajoitus (20 km)
  • Valtatie 6, Muukko–Kaukopää (36 km)
  • Valtatie 7, Markkinamäki–Lelu, vaihtuva rajoitus (54 km)
  • Valtatie 12, ajosuunnassa Kouvola–Lahti keskikaiteellisen ohituskaistan kohdalla (2 km)

Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes keliolosuhteet muuttuvat pysyvän kesäisiksi. Tavallisesti takaisin kesänopeuksiin siirrytään maalis-huhtikuun vaihteessa.

Pieniä muutoksia rakentamishankkeiden myötä

Kymenlaaksossa valtatielle 6 Utti–Metso välille tehdyn pohjavesisuojauksen yhteydessä tien poikkileikkausta levennettiin. Tämän muutoksen myötä 100 km/h nopeusrajoitus on voimassa jatkossa läpi vuoden Utti–Taavetti välin leveäkaistatiellä. Tulevalla talvikaudella 100 km/h rajoitus on voimassa Kymenlaaksossa valtateillä 6, 7 ja 12 yhteensä 86 kilometrin matkalla. Tästä vaihtuvien nopeusrajoitusten piirissä on 54 kilometriä. Kymenlaakson maanteillä 100 km/h nopeusrajoitus muuttuu 80 km/h talvirajoitukseksi yhteensä 162 kilometrin matkalla. Lisäksi E18-rakentamishanke välillä Hamina–Vaalimaa hallinnoi ja tarvittaessa alentaa nopeusrajoitusta (max 80 km/h).

Etelä-Karjalassa talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset ovat ennallaan vuoden takaisesta. Ainoastaan VT 6 Taavetti–Lappeenranta työmaalla urakka hallinnoi ja tarvittaessa alentaa nopeusrajoitusta (max 80 km/h). Etelä-Karjalassa 100 km/h nopeusrajoituksia jää talvikaudeksi valtatielle 6 yhteensä 69 kilometrin matkalle. Näistä sään, kelin ja liikennetilanteen mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten alueella on 20 kilometriä. Etelä-Karjalassa 100 km/h nopeusrajoitus alennetaan talvirajoitukseksi (80 km/h) 99 tiekilometrillä.

Nopeuden alentaminen antaa pelivaraa

Alhaisempi ajonopeus antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa yllättävissä tilanteissa kuten esim. hirven ilmestyessä tielle. Tärkeää on muistaa, että jossain sää- ja keliolosuhteissa alennetut talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voivat olla myös liian korkeat. Ajonopeus onkin aina syytä sovittaa vallitseviin olosuhteisiin eikä äärioloissa kannata ajaa kovaa. Esimerkiksi lumimyräkkä heikentää näkyvyyttä usein niin paljon, että turvallinen ajonopeus voi olla merkittävästi asetettua alempi. Teiden pinnalla esiintyvä musta jää saattaa puolestaan yllättää jopa kokeneenkin autoilijan, sillä sitä on poikkeuksellisen vaikea havaita.

Kartta talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

LISÄTIETOJA                  
Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen
puh. 0295 029 385


Päivitetty