Tiedotteet 2019

Taantuma ei ole täällä, ongelmina osaavan työvoiman saatavuus ja väestökato (Keski-Suomi)

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 2/2019-katsaus on julkaistu. Merkittävimpinä yksittäisinä havaintoina voidaan edelleen pitää osaavan työvoiman saatavuusongelmia sekä väestökatoa, joka koettelee etenkin maakunnan reuna-alueita. Näillä molemmilla on kerrannaisvaikutuksia moneen muuhun seikkaan. Sen sijaan pelätyn taantuman aallot eivät tälläkään kertaa näytä ensimmäisenä ulottuvan Keski-Suomeen.

Teollisuudella on keskimäärin hyvä tilauskanta ja rakentaminen jatkuu vilkkaana. Vuoden 2018 keskimääräinen työllisyysaste Keski-Suomessa oli 68,1 %, ja se on ollut korkeampi edellisen kerran 30 vuotta sitten. Muitakin hyviä uutisia on luettavissa.

– Positiivisena mittarina voisi mainita sen, että ELY-keskuksen kautta toteutettavien yritysrahoitusten ja rekrytointikoulutuksien määrä on ollut kasvussa edellisen vuoden tasoon verrattuna, strategiapäällikkö Eija Heinonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Rekrytointikoulutukset ovatkin yksi tehokas keino helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta. Tämä osaamisvaje korjaantunee väliaikaisesti itsestään, mikäli edessä on taantuma. Kuitenkin Jyväskylän seudulla katsotaan, että työvoiman saatavuustilanne pikemminkin vaikeutuu entisestään lähimmän puolen vuoden ja vuoden sisällä.

Liikenteen haasteet ja uudet tuulet

Pääteiden liikenteen kasvu on taittunut. Tämä näkyy etenkin raskaan liikenteen määrässä. Joka tapauksessa metsätaloudesta voimakkaasti riippuvaisen maakunnan alempiasteinenkin tieverkko tulee pitää kohtuullisessa kunnossa. Se edesauttaa muutoinkin reuna-alueiden elinvoimaisuuden säilymistä. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan olemassa olevan korjausvelan lisäksi suolan käytön lisääminen teiden talvihoidon tehostamisvaatimuksien yhteydessä, sillä suola nopeuttaa tierakenteen kunnon heikkenemistä. Valtion myöntämillä tienpidon rahoituksen tasokorotuksilla pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.

Keski-Suomessa korostuu kestävän liikkumisen edistäminen työ- ja asiointimatkoilla. Yhtenä keinona on mahdollistaa suunnittelun ja asteittaisen toteuttamisen kautta kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sujuva yhdistäminen esimerkiksi liityntäpysäköintialueita rakentamalla.  

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät 2/2019 on luettavissa kokonaisuudessaan täällä (Keski-Suomi ennakoi-sivusto).

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Eija Heinonen
p. 0295 024 658
Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se laaditaan Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen liiton ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä.


Päivitetty