Tiedotteet 2020

Suunnitteluhanke Karviassa sijaitsevien Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi on edennyt puoliväliin - nyt on aika kommentoida ja vaikuttaa! (Satakunta)

Karvianjärven ja sen alapuolella sijaitsevan Kirkkojärven ekologinen tila on välttävä. Järvien veden laadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantuminen edellyttää valuma-alueelta tulevan, vesistöä rehevöittävän kuormituksen merkittävää vähentämistä. Karvianjärven ja Kirkkojärven vesien tilan parantamiseksi käynnistettiin vuoden 2019 lopulla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamana suunnitteluhanke, jossa etsitään keinoja valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseen sekä selvitetään valuma-alueen jokien ja purojen veden laatua. Suunnitteluhankkeen alussa, 4.2.2020, pidettiin avoin työpaja, jossa lähialueen asukkaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelman sisältöön ja nostaa esille suunnittelualueen parhaita puolia ja kehityskohteita.

Suunnittelutyö on edennyt puoliväliin ja kunnostusmahdollisuuksista on muodostettu alustava luonnos. Kunnostusehdotukset on koottu tarinakarttamuotoiseksi virtuaaliesittelyksi, joka löytyy osoitteesta https://arcg.is/0HjPrT. Tarinakartta on laadittu Satakunnan vesistöneuvonta-hankkeen yhteydessä ja sen on tarkoitus tarjota ohjeita ja vinkkejä hankkeiden toteuttamisesta kaikille vesistöjen tilan parantamisesta kiinnostuneille. Kunnostusehdotukset eivät sido alueen asukkaita, maanomistajia eikä muitakaan toimijoita, vaan toimien toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Tässä vaiheessa kunnostusehdotuksiin toivotaan laajasti kommentteja. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää myös lisätoimia, mikäli sellaisia nousee esille. Suunnitelmassa on painotettu keinoja, joilla saadaan alueen vesitase hallintaan niin, että vesistöön kulkeutuva kuormitus vähentyy, mutta pellot ja metsät säilyvät tuottavina. Kokonaisuudessa on painotettu vesien tilan parantamisnäkökulman rinnalla myös alueellista viihtyvyyttä, maisemallisia arvoja sekä luonnon monimuotoisuutta. Kunnostustoimilla voidaan vaikuttaa myös elinkeinotoiminnan kannattavuuteen. 

Suunnitteluhanketta toteuttaa KVVY Tutkimus Oy yhteistyössä Etelä-Suomen Salaojakeskuksen kanssa, joka on osa ProAgria Etelä-Suomi ry:tä. Suunnitteluhanke valmistuu vuoden 2020 lopulla. Kommentteja suunnitelmaehdotuksiin toivotaan 30.9.2020 mennessä. Valmis suunnitelma esitellään loppuvuodesta 2020. Lisäksi Satakunnan vesistöneuvontahanke järjestää syksyllä maa- ja metsätalouden teemapäivän satovarmuuden ja kestävyyden näkökulmasta. Ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Miten voin osallistua?

Nyt on aika vaikuttaa, tutustu tarinakarttaan (arcg.is) ja kerro kommenttisi suunnittelijoille!

 

Lisätietoja hankkeesta:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ylitarkastaja Johanna Lantto, puh. 050 396 1563, johanna.lantto@ely-keskus.fi (lomalla 6.7-7.8)

KVVY Tutkimus Oy
Ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki puh. 03 246 1231, hanna.alajoki@kvvy.fi (lomalla 6.7-26.7 ja 3.8-7.8)

Etelä-Suomen salaojakeskus
Suunnittelija Timo Niemelä puh. 043 824 9612, timo.e.niemela@proagria.fi


Päivitetty