Tiedotteet 2018

Suomalais-norjalaiseen vesistöaluekyselyyn pyydetään vastauksia (Lappi)

Lapin Ely-keskus ja Finnmarkin maakunta keräävät kansalaistietoa mm. vesistöjen käytöstä ja tilasta, sekä tulvavahinkoihin varautumisesta yhteisellä kyselyllä. Kysely on suunnattu Tenon, Paatsjoen (Inarijärven) sekä Näätämöjoen vesistöalueiden asukkaille, sekä alueilla matkaileville. Suomessa vesistöalueet sijoittuvat Utsjoen ja Inarin kuntien alueille. Tuloksia käytetään vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun sekä viranomaisten viestinnän kehittämiseen. Vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien tekemisestä vastaa Suomessa Lapin ELY-keskus. Vastaaminen vie 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on maaliskuun loppuun sakka.

Vastaamaan pääset alla olevista linkeistä:

Parhaillaan on käynnissä myös valtakunnallinen kuuleminen uusien vesienhoitosuunnitelmien työohjelmasta, aikataulusta sekä vesienhoidon keskeiset kysymyksistä. Keskeiset kysymykset ovat vesistöjen tilaan vaikuttavia tekijöitä, joihin vesienhoidossa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Lisää tietoa kuulemisesta ja vastaustavat osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Teno-Naatamojoki-Paatsjoki.


Päivitetty