Tiedotteet 2017

Sinilevätilanne säilynyt edeltävien viikkojen kaltaisena (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saamien havaintojen perusteella Lounais-Suomen vesistöjen sinilevätilanne on kuluvan viikon aikana säilynyt pitkälti aiempien viikkojen kaltaisena. ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla järvivesien sinilevähavaintojen määrä on säilynyt samana, kun taas merialueilla havaintojen määrä on hieman vähentynyt. Levää on vedessä edelleen kuitenkin suuressa osassa Lounais-Suomen merialueita. Suopursuruosteen itiöiden esiintymistä ei ole tällä viikolla tullut ilmoituksia.

Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty vakiohavaintopaikoilta kuluvalla viikolla vain Säkylän Köyliönjärvellä, missä levää on runsaasti kuten viime viikollakin. Kansalaisten tekemiä havaintoja Järvi-meriwikiin on ilmoitettu vain Salon Lehmijärveltä vähäisestä sinileväesiintymästä.

Merialueilla ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilta on tehty havaintoja vähäisistä sinileväesiintymistä Kustavin Lypyrtissä ja Iniönaukolla, Seilissä, Merimaskun Kirkonsalmella, Uudenkaupungin Iso-Marjakarilta, Rauman Otanlahdella sekä Luvian Mustakarilla. Kansalaishavaintoja on tällä viikolla ilmoitettu Korppoosta läheltä Korpoströmiä, missä sinilevää oli runsaasti, sekä Turun Vapparin merialueelta vähäisestä esiintymästä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vedenlaadun seurantapisteillä Kihdin pohjoisosassa sekä Mynälahden ja Taivassalon alueilla on havaittu sinilevää veteen sekoittuneena. Havaintojen perusteella sinilevää on edelleen laajalti Saaristomeren alueella veteen sekoittuneena. Tyynellä säällä pintaesiintymiä saattaa ilmentyä ja erityisesti suojaisiin lahtiin ja rannoille saattaa kasautua sinilevää.

Sinilevän kanssa on aina syytä muistaa varovaisuus myös vähäisissä esiintymissä. Sinileväpitoista vettä ei saa käyttää talous- tai saunavetenä eikä syötävien kasvinosien kasteluun. Uimista on myös syytä välttää erityisesti runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä. Jos sinilevän kanssa joutuu kosketuksiin, on hyvä peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi. Myrkyttömätkin levät saattavat aiheuttaa herkillä ihmisillä ihoärsytystä. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää selvästi leväpitoiseen veteen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan kansalaisten levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata omia levähavaintoja joko kirjautumalla palveluun www-sivuilta tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Erityisen runsaita leväesiintymiä koskevista levänäytteistä tulee sopia etukäteen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

 

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Niko Kallio                                                                      0295 022 530
Johtava asiantuntija Janne Suomela                                            0295 022 947


Päivitetty