Tiedotteet 2018

Sinileväesiintymät ovat hieman lisääntyneet elokuun lopulla (Etelä-Savo)

Sinileväesiintymät vähenivät Etelä-Savon järvillä selvästi elokuussa, mutta ovat kuitenkin hieman lisääntyneet elokuun viimeisinä päivinä. Tällä viikolla ELY-keskukseen tuli sinilevistä yhdeksän yleisöilmoitusta ja viranomaishavaintoa, ja levämäärät olivat osassa havainnoista kohtalaisia. Havainnoista suurin osa tehtiin kirkasvetisillä ja puhtaina pidetyillä suuremmilla järvillä, kuten Puruvedellä ja Pihlajavedellä. Puruveden pohjoispuolisen valuma-alueen järvissä Suuri-Vehkajärvessä ja Kuonanjärvessä sinileväesiintymät olivat runsaita.

Muita yleisön kautta tulleita leväilmoituksia on saatu Mäntyharjun Kinninjärvestä sekä Kousanjärvestä. Lisäksi JärviWikiin on yleisöilmoituksena kirjattu yksittäisiä sinilevähavaintoja, joiden runsaus vaihteli vähäisestä runsaaseen. Viranomaisseurannoissa sinilevähavaintoja saatiin tällä viikolla yhdeltä kohteelta Pyhäveden Haapaselältä Mäntyharjusta.

Järvien levätilannetta on seurattu Etelä-Savossa tänä kesänä 13 järvikohteella. Havaintopaikat on valittu kuvaamaan Etelä-Savon levätilannetta yleisellä tasolla. Mukana seurannassa on erityyppisiä järviä, joiden veden laatu vaihtelee suhteellisen runsasravinteisesta vähäravinteiseen, eli mukana on leväherkkiä ja ei-leväherkkiä järviä.

Sinileviä voi esiintyä näkyvästi myös suurissa ja kirkkaissa vesistöissä

Vaikka sinilevien määrä karuissa vesistöissä onkin luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin. Puhtaiden ja niukkaravinteisten järvien sinileväesiintymät menevät tavanomaisesti ohi muutamassa vuorokaudessa. Rehevimmissä järvissä levähaitat saattavat kestää pahimmillaan jopa useita viikkoja. Erittäin runsaita ja pitkään jatkuneita sinileväkukintoja ei Etelä-Savossa ole tavattu tänä vuonna.

Pintaveden lämpötilat Etelä-Savossa ovat tällä hetkellä hieman tavanomaista korkeammat

Veden lämpötilat ovat noin 1,5 astetta korkeammat ajankohdan normaaleihin lämpötiloihin verrattuna. Pintaveden lämpötila Haukiveden Oravissa on 17,7 astetta ja Kyyveden Asemanrannassa 17,1 astetta. Pienemmillä järvillä lämpötilat vaihtelevat 16-19 asteen välillä. Sinilevien esiintymistodennäköisyys voi vielä kasvaa pintaveden lämpötilan pysytellessä suhteellisen korkealla. Tarkempaa valtakunnallista tietoa pintaveden lämpötiloista löytyy ymparisto.fi -palvelusta.  

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwikiin

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Järvi-meriwikissä on työkaluja myös kansalaishavaintojen tallennukseen. Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla kuka tahansa voi ilman rekisteröitymistä tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai tallentaa ilman havaintopaikkaa. Havaintolähetissä on toistaiseksi vain osa Järvi-meriwikin havaintotyypeistä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuussa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 7.6.- 30.8.2018. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 250 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Leväkukinnat voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 209, pertti.manninen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty