Tiedotteet 2018

Sinilevä runsastui keskiviikkoiltana 4.7. (Pohjois-Karjala)

Sinilevien nopea lisääntyminen nähtiin 4.7. illasta lähtien, kun voimakkaiden tuulien sekoittama, pohjasta ravinteita tuoma vesi ja sen jälkeinen tyyni sekä lämmin ilma loivat otolliset olosuhteet leväkukinnoille. Sinilevää ilmestyi monin paikoin laajoille alueille runsaiksi kukinnoiksi. Sitä aiemmin (4.7. keskipäivä) ei montaa levähavaintoa oltu ilmoitettu. Voimakkaan ja laajan leväesiintymän häviäminen vie oman aikansa eikä se ole ennustettavissa, koska siihen vaikuttavat monet tekijät mm. tuulet ja ravinteiden saatavuus. Sinilevien massaesiintymät voivat myös olla myrkyllisiä, joten vettä ei tulisi käyttää ihmisille, eläimille, löylyvetenä tms. eikä uida siinä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 21 vakituisessa leväseurantakohteessa havaittiin viimeisen viikon aikana levää Heposelällä kahdessa kohteessa, Suuri-Onkamolla ja Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä sitä oli runsaasti.  Säännöllisen leväseurannan lisäksi tehtiin yksittäisiä ilmoituksia 14 eri kohteesta: Ätäsköstä, Viinijärvestä, Rikkavedeltä, Melakko-Loitimosta, Liperin Riihilammesta sekä useasta kohteesta Pyhäjärvestä, Pielisestä, Höytiäisestä ja Orivedeltä. Yksittäisten ilmoitusten määrä oli korkeampi, kuin aiempina vuosina keskimäärin.

Vesien lämpötila on vaihdellut paljon kesän aikana. Helteet nostivat lämpötilaa ajoittain pitkän ajan keskiarvoa korkeammalle, mutta voimakkaat tuulet ja kylmät jaksot jäähdyttivät ne nopeasti. Nyt vedet ovat taas lämpenemässä; aamuinen (12.7.) pintaveden lämpötila oli Pyhäselällä, Joensuussa 18,3 °C (poikkeama vuosittaisesta keskiarvosta 0,0 °C) (Vesistöjen pintaveden lämpötila).

Valtakunnallinen leväseuranta

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa; meneillään on jo 21. kesä. Leväseurantaa tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Koulutetut havainnoitsijat tekevät vakiokohteissa silmämääräiset havainnot viikoittain 4.6.–28.9.2018, tiistaisin-keskiviikkoisin. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoitteena on saada yleiskuva sisävesien sekä merialueen sinilevätilanteesta ja sen vaihtelusta.

Yksittäiset levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Myös levänäytteitä voi toimittaa . Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta, muiden järvikohtaisten havaintojen ohella. Järviwikille on kehitetty Havaintolähetti-niminen verkkosovellus, joka mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) levätilannesivuille. Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin, kesä−elokuussa, ymparisto.fi -verkkopalveluun:  www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen muutaman kerran seurannan aikana torstaisin: www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 114, minna.kukkonen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty