Tiedotteet 2019

Selkämeren rannoilla havaittu sinilevää, muutoin Lounais-Suomen levätilanne rauhallinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kuluvalla viikolla sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt Selkämeren rannikolla etenkin Rauman ja Pyhärannan rantavesissä, missä sinilevää on havaittu paikoin runsaastikin. Saaristomerellä sekä sisävesillä sinilevätilanne on pysynyt edellisten viikkojen kaltaisena. Kolea sää ja pohjoiset tuulet ovat hillinneet monin paikoin sinileväkukintojen muodostumista. Erityisesti Saaristomerellä veden keskilämpötila on alhainen, mikä rauhoittaa sinileväkukintojen muodostumista.

Merialueilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen leväseurannan vakiohavaintomaikoilla sinilevää on havaittu Nauvon Seilissä, Korppoon Korpoströmissä, Uudenkaupungin Iso Marjakarilla, Rauman edustalla Otanlahdella sekä Luvian Mustakarilla. Kaikilla edellä mainituilla havaintopaikoilla sinilevämäärät ovat olleet vähäisiä. Kuluvalla viikolla Järvi-meriwikiin on kirjattu kansalaishavaintoja Selkämeren rannikolta ja runsaasti sinilevää on havaittu Luvian Kaarlenmaalla sekä Uudenkaupungin Pyhämaalla. Näiden lisäksi sinilevää on havaittu runsaasti Kustavin Kivivedellä sekä Rymättylän Nuikonlahdella.

Sisävesillä sinilevätilanne on pysynyt maltillisena. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla Köyliönjärven Yttilän Ottassa on havaittu vähäisesti sinilevää ja Salon Kiskon Kirkkojärvellä on edelleen runsaasti levää. Muutoin Lounais-Suomen sisävesillä ei ole havaittu sinilevää.

Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä hippusina. Sopivissa olosuhteissa sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru rihmoina tikkuun. Vähäinen sinilevähavainto ei yleensä ole este uimiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Vedessä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä uida eikä sitä tule käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä rajoittaa, sillä lapset ja lemmikit eivät välttämättä osaa varoa sinilevää ja voivat juoda sinileväpitoista vettä.

Ilmoita levähavainnosta

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta (linkki alla). Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (0295 022 530).

Linkkejä:

Lounais-Suomen levätilannekatsaukset
Järvi-meriwiki  (jarviwiki.fi)
Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

 

Lisätietoja:

Harjoittelija Laura Laaksonen                             0295 022 530
Ylitarkastaja Heli Perttula                                     0295 022 925


Päivitetty