Tiedotteet 2017

Sateiden myötä Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet lähtevät nousuun (Pirkanmaa)

Viime päivien sateet näkyvät Pirkanmaalla vähitellen myös järvien vedenkorkeuksien nousuna. Maakunnassa on koko kesän tuskailtu selvästi keskimääräistä alhaisempia vedenkorkeuksia, mikä johtui viime talven vähäisestä sade- ja lumikertymästä. Edes sateinen kesä ei nostanut suurimpien säännöstelemättömien järvien vedenkorkeuksia tavanomaiselle tasolle.

Yleensä kesäaikana sateiden merkitys vedenkorkeuksien kannalta oli vähäinen, koska haihdunta ja kasvillisuus pienentävät valumia järviin. Nyt kun kasvukausi on lopuillaan, myös valumat järviin kasvavat ja vedenkorkeudet lähtevät nousuun.

Suurista luonnontilaisista järvistä etenkin Mallasvesi sekä Tarjannevesi ja näihin yhteydessä olevat vesistöt ovat kesän ajan olleet selvästi keskimääräisiä vedenkorkeuksia alempana. Sateiden myötä vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan 10-15 cm lokakuun alkuun mennessä. Pienemmillä järvillä vedenkorkeudet ovat sateiden vuoksi olleet keskimääräisiä tai keskimääräistä korkeampia koko kesän.

Suurten säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat olleet keskimääräisten korkeuksien tasolla, kun taas Kyrösjärvellä vedenkorkeus on ollut 18 cm ajankohdan keskimääräistä suurempi. Näsijärvellä, Pyhäjärvellä ja Vanajavedellä sekä Rauta-Kuloveden ja Kyrösjärven vedenkorkeudet pysyvät syyskuun ajan nykytasollaan.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 12.9.2017. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1977-2016 keskimääräiseen arvoon.

 

12.9.2017

Korkeus merenpinnasta [NN+m]

Näsijärvi, Tampella (s)

95,15 (-0,02)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,96 (+0,02)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,26 (+0,02)

Kyrösjärvi (s)

83,13 (+0,18)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,26 (-0,08)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,76 (-0,07)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,10 (-0,04)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,83 (+0,05)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,48 (-0,16)

Toisvesi (lt)

97,48 (-0,03)

 

Pohjavesivarastoissa on varaa sateille

Pohjavesien pinnat ovat vähäsateiden talven jälkeen olleet tänä kesänä monin paikoin keskimääräistä alempana. Syyssateiden myötä vesitilanne on korjautumassa keskimääräiseksi.

Lisätietoja:


Päivitetty