Tiedotteet 2018

Sastamalan Kiikassa hyydepato nostaa vedenkorkeuksia (Pirkanmaa)

Pakkaset ja suuri virtaama ovat lisänneet hyyteen muodostumista Kiikassa Mielaanniemen sillan alapuolisessa Kokemäenjoessa. Hyydettä on kertynyt etenkin Haukansaaren toiseen uomaan, mutta myös sen alapuolisiin koskiin. Tyrvään voimalaitoksen juoksutuksen pienennyksen ansiosta vedenkorkeuksia on saatu alentumaan. Kiikassa oli yksi asuinrakennus uhattuna korkean vedenkorkeuden vuoksi. 

Virtaamat Pirkanmaan suurista säännöstellyistä järvistä, Näsijärvestä, Pyhäjärvestä, Vanajavedestä ja Kyrösjärvestä, ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden suuria, koska järviin tehdään tilaa lumien sulamisvesiä varten. Märän syksyn ja tammikuussa Kokemäenjoessa koettujen hyydeongelmien vuoksi järvien vedenkorkeudet olivat vielä helmikuun alussa selvästi keskimääräistä korkeammalla.

- Lauhtuminen ja viikonlopun pienemmät virtaamat helpottavat tilannetta Kiikassa. ELY-keskus seuraa tilannetta tiiviisti, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Kuva Haukansaaren kohdalta 8.2.2018. Kuvaaja: Pirkanmaan pelastuslaitos.

Lisätietoja:  

Pirkanmaan ELY-keskus: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, puh. 0295 036 188, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  


Päivitetty