Tiedotteet 2017

Saimaan juoksutuksia lisätään (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt Saimaan lisäjuoksutuksen aloittamisesta. Saimaan vedenkorkeus on noussut syksyn aikana ja on 20.11.2017 NN +76.12 eli 32 senttimetriä keskimääräisen vedenkorkeuden yläpuolella. Ennusteen mukaan juoksutussäännön normaalivyöhykkeen yläraja ylittyy tammikuun aikana. Vesitilanne-ennusteessa näyttäisi mahdolliselta, että runsassateisena keväänä Saimaan vedenkorkeus nousisi haitallisen korkealle ja aiheuttaisi vahinkoa. Nyt aloitettavilla lisäjuoksutuksilla pyritään vähentämään vedenkorkeuden nousua ja mahdollisia tulvavahinkoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi päättää juoksutussäännön mukaisella normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulkopuolella tapahtuvasta juoksutusmuutoksen aloittamisesta, kun muutos on sen suuruinen, että siitä ei aiheudu vesivoiman menetystä tai muuta vahinkoa tai haittaa.

Saimaan juoksutusta lisätään 27.11.2017 alkaen. Juoksutus nostetaan enintään 800 m³/s tasoon viikkokeskiarvona. Tällä hetkellä juoksutus on noin 700 m³/s. Lisäjuoksutusta toteutetaan todennäköisesti ainakin toukokuun loppuun asti. Vesitilanteen niin vaatiessa lisäjuoksutus voi jatkua myös tästä eteenpäin.

Lisäjuoksutus vähentää veden nousua joulu-tammikuussa. Juoksutus helpottaa osaltaan myös Saimaan norpan pesintää. Pesinnälle haitalliseksi arvioitu vedenpinnan aleneminen jäätymisen ja maaliskuun 20. päivän välisenä aikana on 20 cm. Juoksutukset sovitetaan siten, että alenema on pienempi kuin 20 cm. 

Kuvassa Imatran voimalaitospato (kuva Juha Pohjoisaho)

Linkki:

Lisätietoja:

  • Vesistöpäällikkö: Visa Niittyniemi P. 0295 029 260
  • Vesitalousasiantuntija: Juha Pohjoisaho P. 0295 029 270
  • Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Päivitetty