Tiedotteet 2018

Runsaat sateet hankaloittavat Kokemäenjoen öljyntorjuntatyötä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kokemäenjoen vesistöalueelle eilisen ja tämän päivän aikana osuneiden reippaiden sateiden johdosta näyttää siltä, että ohijuoksutustilanne on Harjavallan voimalaitoksen padolla todennäköinen viimeistään huomenna, mikäli vesistömallin ennusteet toteutuvat. Tämä lisää Harjavallan patoaltaassa olevan, talvisesta öljyvahingosta peräisin olevan, öljyn liikkeellelähdön riskiä alajuoksulle.

Loimijoen ja muiden Kokemäenjoen sivujokien virtaama on tällä hetkellä reippaassa nousussa ja huomiseksi on Loimijoelle ennustettu yli 100 m3/s:n tulvavirtaamaa. Pirkanmaan järvialtaiden säännöstelyissä ei ole tässä vetisessä tilanteessa käytännössä varaa pidätellä, joten virtaama ylittää Harjavallassa todennäköisesti voimalaitoksen juoksutuskyvyn, koska jo nyt laitosta ajetaan käytännössä maksiteholla. Käytännön öljyntorjuntatyötä joella suorittava Meritaito OY on varautunut parhaalla mahdollisella tavalla ennakolta ohijuoksutustilanteeseen patoaltaan öljypuomijärjestelyin ja lisäksi alajuoksulla Nakkilassa on öljypuomitus asennettuna. On kuitenkin mahdollista, että osa öljystä pääsee puomitustenkin läpi joen alajuoksulle.
 

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen, puh. 0295 022 953
ylitarkastaja Kimmo Pakarinen, puh. 0295 022 922

Meritaito OY (öljyntorjuntatoimet):
Projektipäällikkö Kalle Bask, puh. 0207 030 317


Päivitetty