Tiedotteet 2018

Runkovesitöihin liittyvät räjäytystyöt haittaavat E18 Turun kehätien liikennettä tiistaina 21.8. (Varsinais-Suomi)

Turun Seudun Vesi Oy rakentaa runkovesijohtoa Saramäen ja Parolanpuiston välillä. Runkovesityötä tehdään alueellisen vesihuollon varmistamiseksi. Vesijohtolinjan viimeiset kalliot louhitaan tiistaina 21.8. Räjäytystöistä aiheutuu liikennehaittaa E18 Turun kehätien liikenteeseen välillä Kuninkojantie-Allastie, Myllyn eritasoliittymä sekä Kuninkojan eritasoliittymän ramppi Raisioon päin. E18 Turun kehätien liikenne joudutaan pysäyttämään räjäytystöiden ajaksi neljää kertaa päivässä klo 9-15 välisenä aikana liikenteenohjaajien toimesta. Pysäytykset kestävät muutaman minuutin kerrallaan. Työmaan läheisyydessä nopeusrajoitusta lasketaan pysäytysten lähestyessä 50 km/h ja nopeusrajoitus palautetaan ennalleen 80 km:iin/h aina pysäytysten jälkeen.

Räjäytystyöt ja liikenteenohjaus ovat suunniteltu niin, että ne haittaavat liikennettä mahdollisimman vähän. E18 Turun kehätien liikennemäärät ovat kuitenkin niin suuret, että muutaman minuutinkin pysäytykset jonouttavat liikenteen. Tienkäyttäjien on syytä varautua matkan viivästyksiin ja ruuhkiin räjäytysaikoina. Räjäytystyöt on kuitenkin tehtävä valoisaan aikaan, joten täysin ilman liikennehaittoja niitä ei pystytä tekemään. Pahoittelemme töistä aiheutuvia haittoja tienkäyttäjille.

Lisätietoja:  

- Resolum Oy, Aleksi Tutti, p. 040 5295 297

- Turun Seudun Vesi Oy, Tapio Lumme, p. 040 7711 268

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalle Peltonen, yhteydenotot asiakaspalvelukeskuksen kautta


Päivitetty