Tiedotteet 2019

Riista-aita ja yksityistiejärjestelyitä Urjalaan Valtatie 9:lle (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee Urjalassa Lehmussuon eritasoliittymän ja Lellantien välisen tiejakson parantamista Valtatie 9:llä.  

Suunnitteluosuudella Valtatie 9 liikennemäärä on noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nopeusrajoitus pääosin 80 km/h. Tieosuudella on tapahtunut runsaasti eläinonnettomuuksia ja jaksolta puuttuu riista-aita. Suunnittelualueella valtatie kulkee pääosin metsäisellä osuudella, mutta sen länsipäässä tie rajoittuu taajaman teollisuusalueeseen ja hautausmaahan. Tällä kohdalla tiellä on runsaasti vaarallisia katu-, tontti- ja maatalousliittymiä.

Valtatieosuudelle suunnitellaan nyt muun muassa riista-aita ja yksityistiejärjestelyitä.  Eläinonnettomuuksien vähentämiseen ja parempaan liikenneturvallisuuteen tähtäävä tie- ja rakennussuunnittelu käynnistyi lokakuussa 2019. Kaikki kiinnostuneet ja asianosaiset ovat tervetulleita kuulemaan suunnittelusta lisää Urjalan kunnantalon valtuustosaliin 24.10. klo 17.30 pidettävään yleisötilaisuuteen.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2019, minkä jälkeen se lähetetään lain mukaiseen käsittelyyn. Liikennejärjestelmistä ja maanteistä annetun lain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Urjalan kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin suunnitelmaan on mahdollisuus jättää muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan erillinen rakennussuunnitelma helmikuun 2020 loppuun mennessä. Rakentaminen voidaan käynnistää, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Rakentamistyö on alustavasti suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2020 aikana.

Liite: Kartta

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaa ELY-keskus, p. 029 502 1345, antti.laine@ely-keskus.fi
  • Tekninen johtaja Kimmo Virta, Urjalan kunta, p. 040 335 4220, kimmo.virta@urjala.fi
  • Projektipäällikkö Markku Uusitalo, Ramboll Finland Oy, p. 040 511 2291, markku.j.uusitalo@ramboll.fi  

Päivitetty