Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Riihimäellä yleisötilaisuus Vantaanjoen tulvariskien hallinnan suunnittelusta (Hämeen ELY-keskus)

Ehdotus Vantaanjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on kuultavana maaliskuun loppuun asti. Osana kuulemista järjestetään suunnitelman esittelytilaisuus Riihimäellä Peltosaaren koululla tiistaina 3.3. klo 17−19. Yleisötilaisuudessa on asiantuntijoita kertomassa myös muista Vantaanjokeen läheisesti liittyvistä teemoista: Riihimäen jätevedenpuhdistamon remontista, Riihimäen viheraluesuunnittelusta sekä Vantaanjoen jokitalkkarin ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Riihimäki on nimetty yhdeksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä tulvariskialueista. Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. Esittelytilaisuuteen toivotaan yleisöä kuulemaan, keskustelemaan ja esittämään kommentteja suunnitelmaehdotuksesta.

Suunnitelman mukaan Vantaanjoen uoman kunto tarkastetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet sen korjaamiseksi luvanmukaiseksi. Lisäksi ehdotetaan Vantaanjoen rumpuputkien muuttamista putkisilloiksi Riihimäen keskustan alueella, sillä vuoden 2004 tulva osoitti, että suurilla tulvilla vesi ei mahdu virtaamaan niistä. Peltosaaren suojaamiseksi on ehdotettu pengerrystä Bad Segebergin puistolammen ympärille. Myös mahdollisuutta veden pidättämiseen valuma-alueella selvitetään. Toimenpiteinä on esitetty myös viranomaisten varautumisen kehittämistä ja valmiussuunnitelmien laatimista sekä yksityisten ihmisten tulvatietoisuuden lisäämistä tulvariskialueella. Jokaisella on velvollisuus omaisuutensa suojaamiseen.   

Palautteen antamiseen myös muita kanavia

Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmasta voi lähettää palautetta verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella (ks. lopussa oleva linkki) tai Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä.

Lisätietoja

Tarkastaja Reijo Seppälä, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 229

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kuva: Kanta-Hämeen pelastuslaitos             

 


Päivitetty