Tiedotteet 2019

Rantasalmen, Juvan, Sulkavan ja Puumalan pohjavesialueiden luokitus tarkistettiin (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Rantasalmen, Juvan, Sulkavan ja Puumalan pohjavesialueiden luokituksen, ja rajauksen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiseksi. Kuntien alueilla käytiin läpi yhteensä 46 pohjavesialuetta, sekä lisäksi E-luokan merkinnän osalta myös 3 aluetta, jotka oli poistettu pohjavesiluokituksesta jo aiemmin (ns. IV-luokka).

Vanhan luokituksen mukaisista III-luokan (21 kpl) pohjavesialueista kaksitoista poistettiin luokituksesta, seitsemän luokiteltiin 2-luokkaan ja kaksi 2E-luokkaan. Pohjavesialueen pohjavesistä riippuvaisia merkittäviä ekosysteemejä löydettiin kaikkiaan kahdelta alueelta, jotka molemmat luokiteltiin 2E-luokkaan. Pohjavesialuekohtaiset muutokset ovat toistaiseksi esillä verkko-osoitteessa: ymparisto.fi>Vesi>Vesiensuojelu>Pohjaveden suojelu>Pohjavesialueet, valitse Etelä-Savon ELY-keskus.

Kuntakohtainen pohjavesialuetilanne uudelleenluokittelun jälkeen:

Kunta Yhteensä 1-luokka 1E-luokka 2-luokka 2E-luokka E-luokka
Juva          8         4          -         4          -         -
Puumala        12         2          -         9          1         -
Rantasalmi          4         3          -         1          -         -
Sulkava          9         3          -         5          1         -

 

Luokitus- ja rajausmuutokset olivat esillä 10.5. – 14.6.2019. ELY-keskus sai kuulemisaikana yhteensä 15 lausuntoa. Annetuissa lausunnoissa uudet luokitukset ja rajaukset hyväksyttiin sellaisinaan.

Tiedot on päivitetty pohjavesitietojärjestelmään (POVET), johon voi kirjautua Avoin tieto -palveluiden kautta.

Suomen ympäristökeskus päivittää tiedot valtakunnalliseen paikkatietoaineistoon syksyn 2019 aikana, jonka jälkeen muutokset näkyvät kaikissa ympäristöhallinnon karttapalveluissa. Aina ajantasaiset Etelä-Savon pohjavesialuekartat ovat katsottavissa ja ladattavissa kunnittain ymparisto.fi -sivustolta osoitteesta ymparisto.fi>Vesi>Vesiensuojelu>Pohjaveden suojelu>Pohjavesialueet, valitse Etelä-Savon ELY-keskus.

Uusi luokitus

Uusi luokitus perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).

Uudessa luokituksessa pohjavesialueet ovat luokkaa 1, 1E, 2, 2E tai E.  1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 2-luokka: muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja E-merkintä/E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet luokitellaan ja rajataan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Tällaista tietoa saadaan mm. kairauksilla, maatutkaluotauksilla ja antoisuuspumppauksilla. Rajauksia voidaan tarkistaa tulevaisuudessakin uuden tutkimustiedon perusteella sekä luokituksia muuttaa esimerkiksi muuttuneen vedenottotilanteen vuoksi. Luokitus- ja/tai rajausmuutoksista järjestetään tuolloin aina uusi kuuleminen.

Linkit:

Lisätietoja:

Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus:
Pohjavesiasiantuntija Pia Lindholm, pia.lindholm(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 052

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit (E-luokka):
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223

Etelä-Savon pohjavesiasiat:
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220


Päivitetty