Tiedotteet 2018

Poikkeuksellinen kuivuus vaikuttaa vesistöissä - pienet vesisateet eivät tuo parannusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Viimeisen kuukauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on satanut enimmillään 5 mm ja joissain mittauspisteissä on rekisteröity alle 1 mm sadantaa, kun keskimäärin toukokuussa saadaan sadetta noin 40 mm. Pitkään jatkunut kuiva ja lämmin jakso alkaa näkyä etenkin Pohjois-Pohjanmaan eteläosan joissa virtaamien pienenemisenä ja järvissä vedenpinnan laskuna. Virtaamat ovat tällä hetkellä lähellä vuotuisia keskialivirtaamia. Esimerkiksi Kala-, Pyhä- ja Siikajoessa vettä virtaa tyypillisesti näin vähän vasta heinäkuussa. Myös pienempien säännösteltyjen järvien vedenpinta on selvästi tavanomaista alempana maakunnan eteläosissa.

Sateettomuus alkaa näkyä myös maakunnan pohjoisosan vesistöissä kuten Kiiminkijoella ja Iijoella. Esimerkiksi Kiiminkijoella ei tähän aikaan vuodesta ole aiemmin havaittu näin alhaista virtaamaa.

Valumavesien tyrehtymisen lisäksi myös maaperä on kuivunut ajankohtaan nähden poikkeuksellisen kuivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pienet vesisateet eivät näy vesistöissä. Sade imeytyy ensin kuivaan maaperään ja maavarastojen täytyttyä sitä riittää valuntana vesistöihin.

Mikäli kuivuus jatkuu, niin se alkaa haitata virkistyskäytön ja kasteluveden oton lisäksi paikoin myös vesieliöitä niin jokiympäristöissä kuin järvissäkin. Kuivuuden haittavaikutukset näkyvät ensimmäisinä ojissa ja puroissa.

Vesitilannetta ja ennusteita voi seurata verkossa:

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 430 (kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 434 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)

Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 308 (kuivuuden vaikutukset vesieliöihin)


Päivitetty