Tiedotteet 2017

Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöyhteistyöryhmän työ käynnistynyt (Lappi)

Lapin ELY-keskuksen koordinoiman työryhmän työ on käynnistynyt. Yhteistyöryhmä on perustettu Kulttuuriympäristötoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen Pohjois-Suomessa -projektin toimesta. Työryhmään ovat nimenneet edustajansa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ja maakuntaliitot sekä maakuntamuseot. Lisäksi työryhmään kuuluvat Museoviraston, Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien, Saamelaismuseo Siidan ja Oulun yliopiston edustajat.

Tavoitteena on selkeyttää valtionhallinnon sisäistä ja valtionhallinnon, maakuntien liittojen, maakuntamuseoiden sekä muiden toimijoiden välistä työnjakoa ja yhteistyötä kulttuuriympäristöasioissa sekä parantaa näin asiantuntijapalveluiden laatua.

Valitut painopistealueet;

1. Pilottihankkeena Kainuun rakennustarkastajien koulutuspäivä 20.10.17 klo 10 - 16, joka sisältää noin kahden tunnin teoriaosuuden, ruokailun ja maastokäynnin. Päätettiin keskittyä kahteen eri osa-alueeseen: "Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kunnostus ja käyttötarkoituksen muutos" sekä "Purkaminen ja lupamenettely".

2. Korjausrakentamisen suunnittelun kehittämisessä nähtiin tärkeänä prosessin sisäistäminen, korjaussuunnitelmiin panostaminen sekä koulutustarpeiden huomioiminen. Laaditaan prosessikuvaus ja toimenpidelista huomioitavista asioista.

3. Tutkimustyön hyödyntämiseksi on sovittu, että selvitetään tutkimusaiheet, joiden pohjalta laaditaan ohjeistus ja tuotetaan aineistoa kulttuuriympäristökasvatukseen sekä monitieteellisen yhteistyön kehittämiseen.

Lisätietoja:

tarkastaja Riku Tapio, puh. 0295 037 546, riku.tapio@ely-keskus.fi


Päivitetty