Tiedotteet 2017

Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyö tiivistyy (Lappi)

Lapin ELY-keskuksen koordinoiman ja Ympäristöministeriön rahoittaman projektin toimesta on selvitetty Pohjois-Suomessa vaikuttavien eri kulttuuriympäristötoimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön vahvistamisen edellytyksiä. Projektissa olivat mukana Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin viranomaistahot ja muut alueelliset toimijat. Projektin toimenpiteisiin kuuluivat alueellisten tapaamisten järjestäminen, seminaarien ja työpajojen koordinointi sekä selvitystyön tulosten hyödyntäminen käytännön tasolle.

Alueellisissa tilaisuuksissa ja seminaarissa käytyjen keskustelujen perusteella kulttuuriympäristötoimijoiden verkostoitumiselle ja yhteistyön vahvistamiselle on selvä tarve koko Pohjois-Suomen alueella.  Lisäksi näin laajapohjainen yhteistyö tähtää myös kansalaisten entistä parempaan palvelemiseen.

Verkostoituminen edellyttää yhteistyöryhmän perustamista, osapuolten tiivistä vuorovaikutusta sekä säännöllisiä tapaamisia. Tehdyn selvitystyön pohjalta on perustettu kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina kunkin alueen ELY-keskukset, maakuntaliitot ja maakuntamuseot. Lisäksi työryhmään kuuluvat Metsähallitus, Museovirasto, Saamelaiskäräjät, Saamelaismuseo Siida ja Oulun yliopisto. Yhteistyöryhmä on asettanut tavoitteekseen edistää myös kaikkien muiden alalla vaikuttavien eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Perustetun yhteistyöryhmän tulee myös ylläpitää kulttuuriympäristön kannalta tarpeellista keskustelua ja vuoropuhelua.

Projektissa saatujen tulosten hyödyntämiseksi on perusteltua:

  • perustaa kulttuuriympäristötoimijoiden alueellisia yhteistyöryhmiä
  • laatia työryhmälle selkeä ja konkreettinen työsuunnitelma
  • kehittää toimintamalli vuorovaikutuksen lisäämiseksi myös muihin toimijoihin
  • edistää koulutuksen ja tutkimuksen avulla toimijoiden osaamistasoa
  • jakaa omaksumaansa tietoa muille osapuolille
  • ylläpitää kulttuuriympäristöä ja sen merkitystä koskevaa vuoropuhelua osapuolten kesken
  • keskittyä käytännönläheiseen ja asiakasystävälliseen toimintakonseptiin
  • huolehtia kulttuuriympäristöä koskevien arvojen säilyttämisestä yhteistyön avulla

 

Lisätietoja:

tarkastaja Riku Tapio, puh. 0295 037 546, riku.tapio@ely-keskus.fi

 


Päivitetty