Tiedotteet 2019

Pohjois-Savossa suurin osa viljelijöistä jättää sähköisen tukihakemuksen (Pohjois-Savo)

Pohjoissavolaisista viljelijöistä 96 %, eli yli 3400 hakijaa jättää sähköisen tukihakemuksen, myös valvonta hoidetaan suurelta osin sähköise. Peltovalvonnat tiloilla päättyivät lokakuun lopussa, ja nyt valvonta jatkuu talviaikaisella asiakirjavalvonnalla otannassa oleville tiloille. 

- Paperinen haku on jäämässä yksittäistapauksiin ja se tehostaa käsittelyä sekä nopeuttaa myös valvontoja merkittävästi, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen. Myös valvontojen dokumentoinnissa on siirrytty suurelta osin sähköiseen materiaaliin ja valokuviin.  

Tänä vuonna valvontojen otannat painottuivat erityistukisopimuksiin ja pysyviin laitumiin, sekä erityisesti huomiota kiinnitettiin suojakaistoihin ja -vyöhykkeisiin. Pohjois-Savo on nurmiviljelyaluetta ja suojakaistojen, -vyöhykkeiden ja pientareiden valvonnoissa todetaan vain vähän puutteita. Toisaalta karjatalouden keskittyessä suurempiin yksiköhin, jäävät monet erityistukisopimusalueet, kuten perinnebiotoopit laiduntamatta ja niiden hoito muulla tavoin on työlästä.   

Talviaikaista asiakirjavalvontaa kokeillaan sähköisenä  

Tänä vuonna talviaikaisen asiakirjavalvonnan osalta kokeillaan myös uutena käytäntönä asiakirjapyyntöjen lähettämistä sähköpostilla kirjepostin sijaan. Pyyntöjen lähettämisen sähköpostilla uskotaan nopeuttavan ja helpottavan valvontaa. Kaikille lähetetään asiakirjapyynnöt tarvittaessa myös postitse tai mikäli hakijaa ei muutoin tavoiteta. Noin puolet viljelijöistä on jo aikaisemminkin toimittanut asiakirjavalvonnassa kaiken tarvittavan materiaalin sähköpostilla. 

Lisätietoja: 

Pohjois-Savon ELY-keskus, valvontapäällikkö Pauli Lehtonen, pauli.lehtonen(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 593


Päivitetty