Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon ympäristön antamat mahdollisuudet pohjana maakunnan ympäristöpolitiikan laadinnalle (Pohjois-Savo)

Vuonna 2020 aloittavan Pohjois-Savon maakunnan ympäristöpolitiikan valmistelu on jo käynnistynyt. Politiikan valmistelun taustaksi on laadittu muun muassa alustavaa kuvausta Pohjois-Savon ympäristön tilasta. Ympäristön nykytilan kuvausta tarkennetaan vielä ympäristöpolitiikan laadinnan edetessä.  

 Ympäristötilan kuvauksen laatiminen on osoittanut, että ympäristöä koskeviin haasteisiin vastaaminen edellyttää tietojen analysointia useasta eri näkökulmasta. Lisäksi paikallisia toimenpiteitä laadittaessa on huomioitava myös globaalien ympäristökysymysten vaikutus. Tämä näkyy esimerkiksi vesistöjen tilaa koskevissa tarkasteluissa. Pohjois-Savon joista ja järvistä noin 76 % on vähintään hyvässä tilassa. Järvipinta-alasta vähintään hyvässä tilassa on jopa 87 %. Vesistöihin kohdistuvaa pistemäistä jätevesikuormitusta on saatu vuosikymmenten kuluessa vähennettyä olennaisesti. Toisaalta vuonna 2015 tehdyssä tarkastelussa järvistämme joka viidennen ja virtavesistämme joka kolmannen tila arvioitiin heikentyneeksi. Hajakuormitus ei ole vähentynyt samassa suhteessa pistekuormituksen kanssa. Ilmastonmuutos lisää haastetta, sillä ilmaston lämmetessä valunta maa-alueilta lisääntyy tuoden vesiin lisää humusta ja ravinteita.  

 Ympäristön tilan kuvauksen valmistelun ohella on myös tehty asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluita politiikan laadinnan pohjaksi. 

 – Haastateltavat tahot ovat esittäneet arvioitaan ympäristön vahvuuksista ja mahdollisuuksista, mutta myös heikkouksista tai mahdollisista uhista. Haastattelujen pohjalta nousi esille aihekokonaisuuksia, joiden pohjalta työtä jatketaan työryhmätyöskentelyllä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Jari Mutanen kertoo.  

Ympäristöpoliittiseen työryhmään tulee osallistumaan edustajia mm. tutkimuslaitoksista, viranomaistahoilta, edunvalvontajärjestöistä ja yrityksistä. Asiantuntijoiden näkemysten lisäksi ympäristöpolitiikan laadintaa varten halutaan kuulla laajasti myös alueen asukkaiden näkemyksiä.   

Kysely asukkaille ympäristöstä   

  – Nyt kun asiantuntijahaastattelut on tehty, alamme kokoamaan Pohjois-Savon maakunnan ympäristöpolitiikkaa ympäristön antamien mahdollisuuksien pohjalta. Seuraavaksi pyydämmekin näkemyksiä maakunnan asukkailta, millaista ympäristöpolitiikkaa päättäjiltä toivotaan, Mutanen kertoo.   

  – Järjestämme kyselyn, johon toivomme mahdollisimman paljon vastauksia. Hieno palkintokin on luvassa. Kysely avautuu tammikuun aikana.  

 Kyselyn avautumisesta tiedotetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen nettisivuilla ja Twitterissä. Vastausaikaa on 1.3.2018 asti. Kun vastaukset on käsitelty, ne kootaan ja laitetaan yleisön nähtäville, niin että yksittäistä vastaajaa ei kuitenkaan pysty tunnistamaan vastauksista. Asukkaiden vastaukset muodostavat pohjaa, jonka päälle maakunnan ympäristöpolitiikka rakennetaan.   

  – Nyt kannattaa vaikuttaa ja kertoa, millaisessa elinympäristössä haluat asua ja elää, millaista vettä juoda, millaisessa vedessä uida ja kalastaa, mitä näet ikkunasta, miten luonnonvaroja hyödynnetään, mitä haluat jättää jälkipolville, ja onko luonto arvokas sellaisenaan, Mutanen kannustaa. 

Lisätietoja

Jari Mutanen, jari.mutanen(at)ely-keskus.fi, 0295 026 830

Materiaali 10.1.2018 pidetystä infotilaisuudesta:

 


Päivitetty