Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 5.2.2018 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,17 m, mikä on 15 cm enemmän kuin ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Vedenpinta on laskenut tammikuussa 10 cm. Ennusteen mukaan vedenpinnan alenema jatkuu samaan tahtiin kuin tammikuussa. Kallaveden tulvaennuste toukokuussa on edelleen niin korkealla, että juoksutusta tulvaluukuista jatketaan. Jäätilanne tulee olemaan pakkasista huolimatta huono Hartikansalon itäpuolisella vesialueella.

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat nyt luvan mukaisen kevätalentuman kaudella. Pintoja alennetaan 30 cm helmi-maaliskuun aikana. Kiuruveden pinnanalennus tehdään myöhemmin keväällä.  

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut tammikuussa 5 cm, mutta nousu vaikuttaa saavuttaneen huippunsa sekä ennusteen sekä havaintojen mukaan. Haukiveden pinta on 72 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Vesistöennuste odottaa Haukiveden pinnan laskevan noin 20 cm, ennen käännöstä uuteen nousuun huhtikuussa.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstellyt vedenkorkeudet ovat noin 30 cm alle säännöstelyrajan ja juoksutukset ovat viime aikoina olleet keskimääräistä tasoa. Nyt pinnankorkeudet ovat Syvärillä 35 cm ja Vuojärvellä 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, joten juoksutukset tulevat olemaan suuret seuraavien kuukausien aikana.  Juojärvi on 10 cm alle säännöstelyrajan, mutta myös saman verran yli ajankohdan keskimääräisen tason. Säännöstelylupa edellyttää pinnan alenemisen jatkuvan huhtikuulle asti.   

Rautalammin reitillä Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat noin 20 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Aivan viimeisinä päivinä myös reitin alimmainen allas Konnevesi on kääntynyt laskuun.

Pohjavesihavaintopaikoilla korkeudet ovat nousseet ja vesivarastot ovat täynnä. Järvien jäätilanne on jäätymisvaiheessa sataneen runsaan lumen vuoksi heikko. Pohjois-Savon havaintopaikoilla jään paksuus on noin 30 cm. Valtaosa jäästä on heikompaa kohvajäätä. Nyt pakkaskaudella jään paksuuntumista hidastaa lumipeite varsinkin rannoilla, missä on yleisesti paksuimmat lumikinokset.

Lumen vesiarvo Kuopiosta pohjoiseen on yli 150 mm/m2.  Kattorakenteiden mitoitusarvot ovat vielä selvästi suuremmille lumikuormille, joten omakotitalojen kattorakenteiden kestävyydestä ei ole vielä syytä huolestua. Laajojen hallirakennusten ja vaihtelevan muotoisten rakennusyhdistelmien katoilla saattaa olla erityisiä lumen kertymistä edistäviä rakenteita, joiden vuoksi tuotantorakennusten omistajien on syytä seurata katolle kertyviä lumikuormia.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty