Tiedotteet 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 4.10.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,26 m, mikä on 35 cm enemmän kuin ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Kallaveden pinta on noussut 25 cm kesän matalimmalta tasolta, joka vallitsi noin kuukausi sitten. Pinnannousua on myös hillinnyt kolme viikkoa sitten Naapuskosken padosta aloitettu lisäjuoksutus. Kallaveden pinta on niin korkealla, että juoksutus jatkunee koko syksyn ajan. 

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi saatiin pidettyä kesäajan säännöstelykorkeuksien mukaisissa pinnoissa suurilla juoksutuksilla. Kiuruveden pinta sen sijaan nousi suuresta juoksutuksesta huolimatta 25 cm yli säännöstelyn tavoite tason. Säännöstelemättä purkautuvan Sonkajärven pinta nousi noin yhden metrin syyskuun alussa vallinneelta tasolta.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut syyskuun matalimmista päivistä 8 cm ja hidas nousu vaikuttaa jatkuvan. Haukiveden pinta on lähipäivinä 30 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja poikkeama kasvaa edelleen, koska pitkäaikaiskeskiarvo on laskeva.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstellyt vedenkorkeudet ovat palanneet syyskuun alun tasoille. Pinnat nousivat 10 - 20 cm ja juoksutukset olivat ajankohtaan nähden suuria. Nyt on palauduttu keskimääräiselle tasolle. Juojärvi on muutaman sentin ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja sielläkin on toivuttu syyskuun sateiden aiheuttamasta pinnannoususta.  

Rautalammin reitillä Pielaveden ja Iisveden korkeudet nousivat myös ajankohdan keskiarvojen yläpuolelle. Muutokset olivat alle 10 cm ja nyt kuivan viikon jälkeen on taas palattu lasku-uralle. Alempana Rautalammin reitillä Konneveden vedenkorkeudet vaihtelivat vain vähän, eikä nousu hypähdystä tapahtunut. Tämä osoittaa, että sadanta osui rankempana Vuoksen vesistön latvoille.

Pohjavesihavaintopaikoilla korkeudet ovat nousseet ja vesivarastot ovat lähes täynnä. Isojen järvien pintalämpötilat ovat ajankohdalle tyypillisesti noin 10 °C.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty