Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.11.2019 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 8205 m, mikä on tasoissa ajankohdan keskimääräisen arvon kanssa. Viimeisen kuukauden aikana pinnankorkeus on noussut 30 cm.  Nousu jatkuu edelleen ja kohta jouduttanee turvautumaan lisäjuoksutuksiin. 

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat säännöstely luvan salliman vaihteluvälin puolivälissä 10 cm ylärajan alapuolella. Juoksutukset ovat kolminkertaiset ajankohdan keskimääräiseen nähden.

Kiuruvesi on 10 cm yli tavoitekorkeuden ja juoksutus on edelleen huomattavasti ajankohdan keskimääräistä suurempi.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä ja myös ylärajakorkeuksia. Juoksutukset ovat olleet enimmillään kaksinkertaiset ajankohdan keskimääräisiin nähden. Juojärvi on saavuttamassa ajankohdan keskimääräisen korkeuden lähipäivinä ja pinta noussee edelleen lähemmäs säännöstelyluvan ylärajaa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa olevan Haukiveden pinta on kääntynyt hitaaseen nousuun pari viikkoa sitten. Pinta on nyt 32 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana lukemassa N2000+ 75,75.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielaveden Iisveden ja Hankaveden pinnat ovat 5 – 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen arvon.  Etelästä pohjoiseen virtaava Suontee on vain 2 cm alle keskiarvon.

Pohjavesitilanne

Pohjavesitilanne on normaali ajankohtaan nähden suuressa osassa Pohjois-Savoa. Isoilla hyvin vettä läpäisevillä pohjavesialueilla pohjavedenpinta voi olla yli keskimääräisen, kun taas pienehköjen ja tiivistä maalajia sisältävien alueiden pohjavedenpinta saattaa olla sateista huolimatta edelleen hieman keskimääräistä alempana. Välitöntä uhkaa kaivojen kuivumisesta ei enää ole.

Lumi- ja jäätilanne

Lunta on taas Pohjois-Savossa vähintään muutamia senttimetrejä myös alueemme eteläosissa. Ylä-Savon korkeimmilla alueilla lienee osa aiemmin sataneesta lumesta säästynyt lämpimien viikkojen yli.

Järvien jäätilanne on epävarma. Pienehköt järvet ja lammet jäätyivät jo monta viikkoa sitten varsin vahvasti, mutta lämmin jakso on heikentänyt  jäitä arvaamattomiksi. Nyt uusi lumipeite hidastaa jään muodostusta.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Vedenkorkeudet: Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
puh 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot: Vesitalousasiantuntija Ville Matikka
puh 0295 026 262, ville.matikka(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 


Päivitetty