Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 2.3.2018 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,07 m, mikä on 10 cm enemmän kuin ajankohdan keskimääräinen arvo. Vedenpinta on laskenut helmikuussa 11 cm. Ennusteen mukaan vedenpinnan alenema jatkuu samaan tahtiin myös maaliskuussa. Kallaveden tulvaennuste toukokuussa on edelleen niin korkealla, että juoksutusta tulvaluukuista jatketaan.

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat nyt luvan mukaisen kevätalentuman kaudella. Pintoja alennetaan 20 cm maalis- huhtikuun aikana. Kiuruvedenpinta on vielä tavoitetasollaan.  

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut helmikuussa 8 cm. Haukiveden pinta on 72 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla lukemassa N2000+ 76,71. Vesistöennuste odottaa Haukiveden pinnan laskevan noin 15 cm, ennen käännöstä uuteen nousuun huhtikuussa.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstelylupien ylärajat ovat maaliskuussa reilusti laskevat. Vedenkorkeudet ovat noin 30 cm alle säännöstelyrajan ja juoksutukset ovat viime aikoina olleet keskimääräistä tasoa. Pinnankorkeudet ovat edelleen Syvärillä 20 cm ja Vuojärvellä 5 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, joten juoksutettavaa on runsaasti maaliskuun aikana.  Juojärvi on 25 cm alle laskevan säännöstelyrajan, mutta myös hieman yli ajankohdan keskimääräisen tason. Säännöstelykäytännön mukaan pinnan aleneminen jatkuu huhtikuulle asti.   

Rautalammin reitillä Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat noin 10-20 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Helmikuussa vedenpinnat ovat laskeneet koko reitillä noin 10 cm ja lasku jatkuu maaliskuussa. Pakkaskauden pitkittyminen todennäköisesti nopeuttaa vesipintojen laskua.

Pohjavesihavaintopaikoilla vesivarastot ovat edelleen lähes täynnä. Järvien jäätilanne on jäätymisvaiheessa sataneen runsaan lumen vuoksi heikko. Pohjois-Savon havaintopaikoilla jään paksuus on noin 40 cm. Valtaosa jäästä on heikompaa kohvajäätä. Pakkasjakso on parantanut jäätilannetta avoimilla selkävesillä, mutta virallisilla havaintopaikoilla jäät ovat paksuuntuneet helmikuussa alle 10 cm.

Lumen vesiarvo Kuopiosta pohjoiseen on yli 150 mm/m2.  Kattorakenteiden mitoitusarvot ovat vielä selvästi suuremmille lumikuormille, joten omakotitalojen kattorakenteiden kestävyydestä ei ole vielä syytä huolestua. Laajojen hallirakennusten ja vaihtelevan muotoisten rakennusyhdistelmien katoilla saattaa olla erityisiä lumen kertymistä edistäviä rakenteita, joiden vuoksi tuotantorakennusten omistajien on syytä seurata katolle kertyviä lumikuormia.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 


Päivitetty