Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon ELY-keskus on kokeillut jäätilanteen kartoittamista virtapaikoissa satelliittikuvien avulla (Pohjois-Savo)

Virtaamapaikkoja on kartoitettu Euroopan avaruusjärjestön Sentinel-2 -satelliitin avulla. Sentinel-2 -satelliitissa on kamera, jolla voidaan erottaa suhteellisen pieniäkin kohteita maan pinnalla.

Satelliittikuvista voidaan erottaa erivärisenä alueita, joilla vesi on pysynyt sulana koko talven ajan. Lisäksi voidaan seurata kuvioita jäässä, jotka ovat virtaavan veden aiheuttamia. ELY-keskus on mitannut jäätilannetta virtaamapaikassa Viannankosken säännöstelypadon alapuolella ja havainnut jään olevan satelliittikuvasta tunnistetussa virtapaikassa noin 25 % ohuempaa kuin muualla (Kuva 1). Näin ollen voidaan olettaa, että kevään edetessä jää heikkenee merkatulla alueella nopeammin kuin niitä ympäröivillä alueilla. Satelliittikuvasta havaittiin myös muita alueita Viannankosken ja Varkauden välisellä vesistöalueella, joilla jää on todennäköisesti heikompaa. Tunnistetut alueet merkattiin karttaan joka on nähtävissä osoitteessa: http://bit.do/posjaat

Euroopan avaruusjärjestöllä (ESA) on meneillään kartoitushanke, jossa kiertoradalle laukaistaan satelliitteja varustettuna erilaisilla tarkkailuinstrumenteilla. Satelliittien tuottama aineisto on vapaasti ladattavissa ESA:n internetpalvelusta (https://scihub.copernicus.eu/). Sentinel-2 -satelliitin tuottamaa kuvamateriaalia voi katsella myös Suomen ympäristökeskuksen Tarkka-palvelusta (http://www.syke.fi/tarkka).

Pohjois-Savon ELY-keskus muistuttaa, että heikkoja jäitä löytyy myös nyt kartoitettujen alueitten ulkopuolella. Jäällä liikkuessa tulee aina noudattaa erityistä varovaisuutta ja pitää mukanaan asianmukaista varustusta, jotta tarvittaessa voi pelastautua tai auttaa pulaan joutunutta.

Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, riku.eskelinen(at)ely-keskus.fi, p. 050 351 1927


Kuva 1. Viannankosken säännöstelypato 4.2.2018 Sentinel-2 satelliitista kuvattuna.

 


Päivitetty