Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon alueelliset kehitysnäkymät: Työvoiman kysyntä on vilkasta, yrityksillä edelleen hyvä tilauskanta (Pohjois-Savo)

Talouden ja työllisyyden kehitysnäkymät edelleen varsin positiiviset. Uudet avoimet työpaikat ovat lisääntyneet kahden viimeisen vuoden aikana selvästi. Maakunnan yrityksillä on edelleen hyvä tilauskanta, mutta varovaisuus on hieman kasvanut.

Maakunnan yrityksillä edelleen hyvä tilauskanta

Yritysten taloudelliset näkymät ovat edelleen hyvät. Tilauskanta yrityksissä on vielä hyvä, mutta tulevaisuuden näkymissä ollaan jo varovaisempia. Erilaiset ennusteet talouden heikkenemisestä eivät ole vielä konkretisoituneet yritysten tämän hetkiseen toimintaan.

Viimeisten vuosien aikana on toteutettu todella runsaasti erilaisia investointeja, sekä tuotantorakennuksiin että koneisiin ja laitteisiin. Uusia investointeja suunnitellaan ja toteutetaan edelleen erityisesti Kuopion seudulla, mutta myös Varkauden ja Ylä-Savon seuduilla on sekä yksityisen sektorin että julkisen puolen investointisuunnitelmia aiempia vuosia enemmän.

Seudulla on odotettu Finnpulp Oy:n, maailman suurimman havusellutehtaan toteutumista. Lopullinen kanta tehdashanketta viivästyttäneeseen ympäristölupaan on luvassa vielä kuluvan vuoden aikana. Tehtaalla nähdään olevan suuri yhteiskunnallinen ja aluetaloudellinen merkitys. Toteutuessaan tehdas toisi koko Suomeen runsaasti työpaikkoja, joista Pohjois-Savoon odotetaan noin 1 500 työpaikkaa.

Matkailua kehitetään

Maakunnan matkailun kehittäminen nähdään tärkeänä kaikilla seuduilla. Tavoitteena on kasvattaa alueen kansainvälistä matkailua ja sen vetovoimaa, sillä 90 % alueen matkailusta on kotimaan matkailua ja vain 10 % kansainvälistä matkailua. Lähes kaikilla seuduilla on vireillä runsaasti erilaisia matkailuun liittyviä hankkeita. Alalle on investoitu paljon ja uusia investointeja on suunnitteilla ennätysmäärä, esimerkiksi vierailu- ja elämyskeskus Iisalmeen, Puijon alueen kehittäminen sekä tiedekeskus Varkauteen.

Työvoiman kysyntä vilkasta - rekrytointiongelmat taittumassa

Uudet avoimet työpaikat ovat lisääntyneet kahden viimeisen vuoden aikana selvästi. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Savon TE-toimistoon alkuvuoden 2019 aikana yhteensä 25 000 työpaikkaa, mikä on noin 5 400 työpaikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Selvästi eniten työpaikkoja oli hallinto- ja tukipalveluissa.

Pohjois-Savon yrityksistä 34 % on kokenut rekrytointiongelmia toisella vuosineljänneksellä. Luku on edelleen korkea, mutta kuitenkin koko maan alhaisin ja huomattavasti vuoden 2018 keskiarvoa matalampi. Osaavan työvoiman saatavuusongelma näyttäytyy maakunnassa enemmän osaamisen puutteena kuin työntekijöiden vähäisyytenä. Rekrytointiongelmat eivät lisääntyne perinteisissä tuotantotehtävissä vaan erityisosaajista kilpaillaan.

Työttömyys laskee edelleen, mutta nyt jo hitaammin

Työttömien määrä Pohjois-Savossa on alentunut 6,4 % vuoden takaisesta. Työttömyys on alentunut Pohjois-Savossa koko maata hitaampaan tahtiin, mutta kuluvan vuoden aikana työttömyyden kehitys on ollut aavistuksen koko maan keskiarvoa suotuisampaa. Työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden ennakoidaan edelleen laskevan, mutta hitaammalla vauhdilla.

Pitkäaikaistyöttömien eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä laskee edelleen nopeammin kuin työttömyys keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä on 62 % ja naisia 38 %. Nuorten, alle 25-vuotiaiden määrä on onnistuttu pitämään kohtalaisen pienenä (5 % pitkäaikaistyöttömistä).

Nuorten työttömien määrä lähti uudelleen laskuun. Laskua oli eniten Ylä-Savon seudulla (-13 %) ja Kuopion ja Varkauden seuduilla (-10 %).

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus löytyy kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 149 eteenpäin.

Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2019 (tem.fi)

 

Lisätietoja antavat

Ylitarkastaja Raili Nissinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 541
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 552


Päivitetty