Tiedotteet 2019

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 - Tavoitteena kestävä, turvallinen ja toimiva liikennejärjestelmä koko maakunnassa (Pohjois-Pohjanmaa)

Tavoitteena pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittäminen

Toimiva liikennejärjestelmä turvaa ihmisille arjessa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet sekä elinkeinoelämälle kuljetusmahdollisuudet. Käynnistetyn valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on kehittää Suomen liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluu kaikki liikkumisympäristöt ja liikennemuodot, infrastruktuuri ja palvelut.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoite on Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kansalaisten ja elinkeinoelämän toiminnan turvaamisen lisäksi löytää uusia tapoja suunnitella ja hankkia, rakentaa ja hoitaa liikenneinfrastruktuuria ja palveluita pitkäjänteisesti. Näin pitkän aikavälin suunnitelmaa laaditaan Suomessa ensimmäisen kerran. Nyt valmistuneeseen Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on koottu maakunnan näkökulmasta tavoitteet ja painotukset valtakunnalliseen suunnitteluun.

Kestävän liikkumisen tavoite haastaa maakunnan kaikki seudut

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 asettaa tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle Pohjois-Pohjanmaalla. Se myös linjaa tärkeimmät liikennejärjestelmän kehittämiskokonaisuudet. Visio vuoteen 2050 on, että Pohjois-Pohjanmaa on pohjoisen kasvun ja hyvinvoinnin veturi. Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkkokäytävän laajentaminen tavoitetilaan varmistaa maakunnan kansalliset ja kansainväliset yhteydet. Ilmastonmuutoksen hillintä tulee haastamaan kaikki maakunnan seudut.

Pohjois-Pohjanmaan yhteyksiä liikenneverkkoon tulee kehittää ja siten varmistaa verkkojen kapasiteetti. Toisaalta perusväylänpidon pysyvä rahoitustason nosto turvaa liikkumisen ja kuljettamisen myös alemmalla tieverkolla. Helpon ja sujuvan liikkumisen on oltava myös kestävää. Tavoite onkin rakentaa Pohjois-Pohjanmaasta kestävän liikkumisen pilottimaakunta. Digitalisaation edistäminen ja mahdollistaminen tarjoaa mahdollisuuksia sekä liikenteen sujuvuuden ja kestävyyden että liiketoiminnan kehittämiselle. Eri liikenneympäristöihin vaaditaan erilaisia ratkaisuja. Suunnitelman avulla on tarkoitus myös parantaa maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista.

Vuorovaikutteisella suunnittelulla sitoutumista jatkuvaan yhteistyöhön

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman on toteuttanut Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjausryhmässä ovat mukana maakunnan seutukunnat ja sidosryhmät, kuten Väylävirasto, satamat ja Finavia. Maakunnan eri alueilla järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien kautta suunnitteluprosessi on ollut osallistava ja vuorovaikutteinen. Tarkastelussa on ollut maakuntien ylittävä liikenne ja Pohjois-Pohjanmaan roolia on tarkasteltu osana Euroopan ja Suomen liikennejärjestelmää. Suunnitelma käynnistää maakunnallisen kaiken liikkumisen ja maankäytön kattavan liikennejärjestelmätyön.

Yhteystiedot:

Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 040 586 3877, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040 518 6325, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Päivitetty