Tiedotteet 2019

Pohjois-Karjalan työpajassa työskenneltiin Järvi-Suomen maaseudun ympäristön ja ilmaston hyväksi (Pohjois-Karjala)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelua jatkettiin Joensuussa 22.8 järjestetyssä työpajassa, jossa eri alojen asiantuntijat pohtivat maakunnalle tärkeitä ympäristö- ja ilmastotoimia, joita voitaisiin rahoittaa EU:n tulevalla ohjelmakaudella. Työpajassa työskenneltiin neljässä ryhmässä (ilmastonmuutos, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus sekä elinkeinot ja asuminen).

Pajatyöskentelyä veti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Ohjelmatyössä ovat mukana myös Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat.

Useassa ryhmässä keskusteltiin lannan käsittelyn parantamisesta sekä turvemaista

Useat ryhmät näkivät lannan käsittelyn parantamisen tärkeänä kysymyksenä tulevalla ohjelmakaudella. Ryhmien mukaan lannan pistekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä tulisi rahoittaa ja innovoida. Myös biokaasuntuotantoa tulisi kasvattaa jakeluverkostoa ja omaa tuotantoa kasvattamalla.

Ilmastonmuutokseen liittyvät toimet jaoteltiin hillintään, sopeutumiseen ja varautumiseen. Hillintätoimenpiteinä nähtiin erityisesti turvepeltoihin ja -metsiin liittyvät toimet, hiilinielujen kasvattaminen sekä lannan käsittelyn parantaminen. Hiilinielujen kasvattamiseen liittyvä metsitys nähtiin hyvänä ratkaisuna. Toisaalta nähtiin myös lannan sijoittamiseen liittyvien ongelmien kasvavan, jos peltohehtaarien määrä vähenee.

Vesiensuojelussa tärkeänä nähtiin maankäytön parantamiseen, metsätalouteen, turvepeltoihin, lantaan ja veden ja ravinteiden hallintamenetelmiin liittyvät toimenpiteet. Lisäksi pidettiin tärkeänä toimenpiteiden kohdentamista tilaltaan heikentyneiden vesistöjen alueille.

Luonnon monimuotoisuutta voisi edistää erityisesti kohdentamalla toimia lajistollisesti arvokkaiden kohteiden vesistö- ja valuma-alueiden torjuntaan, perinneympäristöjen hoidon turvaamiseen sekä rahoittamalla vieraslajien torjuntaan liittyviä hankkeita.

Työpajojen tulokset jalostuvat edelleen toimenpide-ehdotuksiksi

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa valmistelevia sidosryhmätyöpajoja on järjestetty kesäkuussa Jyväskylässä ja Mikkelissä sekä elokuussa Lappeenrannassa. Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman viimeinen sidosryhmätyöpaja järjestetään Kuopiossa 27.8. Sen jälkeen eri alueiden sidosryhmien ideat jalostetaan konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi, joiden toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia suunnitellaan syksyllä, asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä toteaa.

Myöhemmin syksyllä työstetään vielä alueellisissa työpajoissa esille nousseita erityiskysymyksiä sekä terävöitetään Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia

Järvi-Suomen maakunnat erilaisia

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Ohjelmaa valmistellaan viiden Järvi-Suomen alueen ELY-keskuksen yhteistyönä. Hanke on rahoitettu kyseisten ELY-keskusten maaseutuohjelman teknisestä tuesta.

Linkki Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman nettisivuille: http://www.ely-keskus.fi/web/jarvi-suomen-ilmasto-ohjelma/

 

Lisätietoja: 

Sari Rannanpää, asiantuntija, MDI, sari.rannanpaa(at)mdi.fi, p. 050 523 6872

Maija Puurunen, yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Pekka Tahvanainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 107

Juha Kaipiainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 692

Ulla Mehto-Hämäläinen, yksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen(at) ely-keskus.fi, p. 029 502 4577

Jyrki Pitkänen, yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 9078

 


Päivitetty