Tiedotteet 2018

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ratkaisu Lieksan kaarisiltaa koskevassa rakennussuojeluasiassa (Pohjois-Karjala)

Museovirasto on tehnyt Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle esityksen, että Lieksan kaarisilta suojellaan rakennusperintölain nojalla.

Kaarisilta on arvotettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristökohteeksi kolmannen vaiheen maakuntakaavassa, joka on tullut voimaan 5.3.2014. Maakuntakaava ohjaa kunnassa laadittavia yleiskaavoja ja asemakaavoja. Maakuntakaavan voimaantulon jälkeen Lieksassa ei kuitenkaan ole laadittu oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, jossa olisi tutkittu kaarisillan suojelumahdollisuuksia maakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristökohteena.

Rakennussuojelu asemakaava-alueella on toteutettava ensisijaisesti kaavoituksella. Suojelu rakennusperintölailla on mahdollista ainoastaan silloin, kun kohteella on valtakunnallista merkitystä, suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla tai kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

ELY-keskus on päätöksessään katsonut, ettei kyseessä ole valtakunnallisesti arvokas kohde eikä kohteen suojeluun ole esitetty erityisiä syitä asemakaavatilanteen vuoksi.  Koska kaarisillan suojelua ei ole vielä tähän mennessä tutkittu asemakaavoituksella, ELY-keskus siirtää asian Lieksan kaupungille, jonka tulee tutkia Lieksanjoen kaarisillan suojelumahdollisuudet asemakaavoituksella.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Irma Mononen, puh. 0295 026 203, irma.mononen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty